Med gødningsplacering er Terrasem fra østrigske Pöttinger blevet en interessant medspiller på disc-såholdet til danske kunder.

I denne udgave af PowerGear prøver vi kræfter med østrigsk såteknik i form af en fire meter Pöttinger Terrasem discsåmaskine med gødningsplacering.

Terrasem-serien strækker sig fra tre til ni meter, og da der er samme rammeopbygning på samtlige såmaskiner, er rammeopbygningen meget kraftig på den fire meter version, som jeg denne gang har sat i vestjysk muld.

Jorden, vi kører på, er overvejende let jord, og til min overraskelse laver Pöttinger såsættet et fint, fast såbed. Det sker til trods for, at det ikke er muligt med montering af pakkerhjul i fronten af maskinen. På den fire meter maskine kan det til dels erstattes af en mellemhjulspakker, hvis traktorens tvillinghjul ikke er tilstrækkeligt, men på en seks meter maskine, ser jeg det som en fordel, at der sidder trykhjul foran såmaskinen i front og pakker uden for tvillinghjulene for at opretholde en ensartet sådybde i fuld bredde.

Stor gennemgang

To rækker disce på 510 millimeter er monteret forrest på såmaskinen, og der er en stor gennemgang igennem discene, og selv da jeg kørte med maskinen direkte i majsstubbe, var det intet problem at lave et sort såbed. Indstilling af dybden på discene foregår hydraulisk fra kabinen, og det kan gøres løbende under arbejdet.

Efter discene kommer gødningsplaceringen. Gødningen bliver placeret mellem sårækkerne, og dybden stilles sammen med discene. Det fungerer uden problemer i jorden, jeg befandt mig på, men jeg kunne forstille mig, at man gerne ville have haft muligheden for at stille dybden på gødnings-skærene uafhængigt af alt andet på maskinen. Dog kompenserer Pöttinger en anelse for dette. Beslaget til dybdestyringen mellem discene og gødningsdiscene har en udformning, som gør det muligt at indstille dybden nogle centimeter på discene, uden gødningsskærene kører med, og det fungerer fint under testforholdene.

Pakkehjul med effekt

Pakkehjulene sidder efter gødningsskærene og er både store med en meget firkantet dækkasse og med en anelse forskudt placering samt med traktormønster, som kører modsat. Hjulene laver et fremragende stykke arbejde. At traktormønsteret vender modsat betyder blandt andet, at løs sandjord ikke skummer op foran pakkehjulene.

I den overvejende lette sandjord, som såmaskinen blev afprøvet på, var såbedet godt og kompakt, og samtidig lavede hjulene en lille jordvold mellem hvert hjul, og på lettere sandjord er det helt sikkert med til at sørge for en minimal sandfygning.

Ved vejtransport hæver de midterste hjul på maskinen, hvilket sørger for god stabilitet i såmaskinen. Når såmaskinen kommer på vejen, er den blot tre meter bred. Dette skyldes, at den testede maskine er Terrasem C-modellen med hydraulisk opklap. Man kan altid diskutere, om R-modellen er lidt billigere end C-modellen.

Såning med 120 kg

Såskærene bagerst har et maksimalt skærtryk på 120 kg, hvilket stilles fra kabinen hydraulisk. Såskærene er ophængt med to gummiophæng, hvilket sikrer en god sidevejs bevægelse ved kørsel i kurver. Ved kontrol af sådybden, så opretholdes den ret præcist, selv mellem traktorens hjulspor.

Indsåningen af såmaskinen er utrolig let og overstået på et ganske kort øjeblik. I en tilhørende værktøjskasse er der både vægt og to poser - én til gødning og én til korn.

Det er ikke det store problem at fastgøre indsåningsposerne, og man skal ikke ind og kravle under maskinen. Efterfølgende bestemmer jeg selv, om jeg vil så ud fra vægt eller areal, og jeg bestemmer også selv, hvor præcis jeg vælger indsåningen. Da det hele foregår elektronisk, har jeg ikke meget besvær ved det, og indsåningen er hurtigt overstået.

God computer

Jeg er ret vild med PowerControl, som Pöttinger har kaldt såcomputeren. Fra kørebilledet har jeg fuld kontrol over både korn- samt gødningstanken og kan tydeligt se samt høre, om udsåningen kører, som den skal.

Under indsåningen kan jeg gemme op til 15 forskellige afgrøder i computeren, og det betyder i princippet, at hvis kornet er kommet hjem på bedriften, inden sæsonen begynder, så kan jeg indså alle de forskellige afgrøder og gemme data i computeren. Efterfølgende kan jeg blot kalde de forskellige afgrøder frem, efterhånden som jeg når markerne i den travle så-periode.

Computeren har også en fin fejlsøgnings-menu, hvor jeg kan sidde fra førersædet og hurtigt konstatere, om der er følerfejl ved eventuelt nedbrud. Desuden er der en logisk opbygning af delbredde lukning, markørskift og øvrige funktioner i computeren.

God tankadgang

Tanken på Terrasem rummer 4.000 liter, og det er muligt at få 1.200 liter ekstra i en tankoverbygning. Forholdet mellem korn og gødning er som udgangspunkt 60/40, men kan ændres til 50/50 og 40/60 ved blot at flytte en plade. Dog kan der ikke opnås 100 procent tank til korn alene, som mange sikkert gerne ville have til hvedesåningen om efteråret.

Når den kritik er leveret, så vil jeg virkelig også fremhæve den ekstreme gode adgang på såmaskinen til korn- og gødningstanken. Foruden en stige med platform forrest på såmaskinen, så er der adgang hele vejen hen langs siden ad såkassen. Det er virkelig en fornøjelse, at man let kan stå solidt placeret og skære hul på gødnings- og kornsækkene.

Hydraulisk tilkobling

Pöttinger Terrasem leveres i to udgaver, dels en Artis, dels en Artis+. De to udgaver har samme funktioner, men bliver blot betjent forskelligt.

I denne PowerGear test har jeg været af sted med en Artis-udgave, og her kræver maskinen tre dobbeltvirkende udtag samt en enkeltvirkende plus fri retur til blæseren.

Det tredje udtag bruges til tre forskellige funktioner, som indstilles med en hane på såmaskinen. Det er funktioner som udklap, markørskift udenom såcomputeren samt skærtryk. I praktisk betyder det, at når jeg klapper såmaskinen ud på marken, går jeg ud af traktoren og drejer på hanen, så jeg i det samme udtag pludselig har mulighed for at klappe markøren ind og ud ved passage af remisser, vindmøller, brønde og lignende, uden det får indvirkning på sprøjtespor-tællingen i computeren. Virkelig en god detalje.

I en Artis+ udgave af såmaskinen er det kun nødvendigt med ét dobbeltvirkende olieudtag foruden blæseren. Her skiftes de forskellige funktioner fra så-computeren, men det betyder også, at alle funktioner først skal aktiveres på computeren, inden de kan benyttes fra et hydraulikudtag.

I en panik-handling ved eksempelvis at undgå fastkørsel eller lignende, vil det ikke være optimalt, og Artis udgaven, som er billigere end Artis+ udgaven, rammer den bredeste målgruppe i Danmark, hvor stort set alle traktorer har mindst fire dobbeltvirkende hydraulikudtag.

Alt i alt har mødet med den røde østrigske såmaskine været positivt. Det er småting, som Pöttinger skal kigge nærmere på, og Pöttinger fortæller, at der eksempelvis allerede er pakkehjul til frontmontering på såmaskinen på vej.

Selve indstillingen af sådybde finder jeg ikke helt let. En topstang med nummer på en gevindstang skal drejes, og det er ikke helt let at ramme præcis samme punkt de tre steder, hvor dybden stilles.

Men såmaskinen har utrolig god adgang til såkassen, en gennemtænkt såcomputer og en endnu lettere indsåning.

Plusser

God adgang til såkasse

Let indsåning

Computertilgang

God gennemgang

Minusser

Ikke hel såkasse til korn

Dybdeindstilling af sådybde

Manglende pakkehjul i front

Tekniske specifikationer

Arbejdsbredde, m:                  4

Egenvægt, kg:                        7.300

Tankkapacitet,l:                      4.000

Effektbehov: ca.                     50 hk pr meter

Påfyldningshøjde:                  2,15 m

Skærtype:                              Dobbelt skiveskær

Antal såskær:                         32

Rækkeafstand, cm:                12,5 centimet

Skærtryk:                               Max 120 kg

Antal gødningsskær:             16

Udsåningsenhed:                  Elektronisk

Listepriser

Dette koster Pöttinger Terrasem C4 Fertilizer

Test-såmaskine:                    714.522 kroner

Uddrag af udstyr på test-maskine:

Delbredde luk:                      11.771 kroner

Muligt ekstraudstyr:

Tank overbygning:                  9.000 kroner

Sprøjtesporsmarkør:               8.500 kroner

Importørens kommentarer

Af Anders Hansen, Pöttinger Danmark.

Pöttinger har længe haft såmaskiner, men det er først nu, vi kan sige, at vi blander os i toppen. Der er meget få negative punkter i testen her, og det er selvfølgelig glædeligt, men det er endnu bedre, at vi føler, at en sådan test svarer til, hvad vi hører fra kunder, forhandlere og andre, som har med maskinen at gøre.

Vi føler at Terrasem-modellen gør det rigtig godt, og at den har en kæmpe fordel i, at den er meget all-round. Den opfører sig nemlig godt under de fleste forhold. En ting, som måske vil være vigtig for de fleste, er, at dieselforbrug pr. hektar med denne maskine ofte er lavere end andre maskiner, der arbejder efter samme principper, men dette punkt er ikke medtaget i testen her. Vi udvikler selvfølgelige løbene på maskinen, og der kommer inden for nær fremtid flere gode nyheder, som kan afhjælpe nogle af kritikpunkterne.

Det er også værd at bemærke, at de fleste af de nye ting også kan fås som opdateringer til ældre modeller.

Alt i alt en god test som giver et retvisende billede.