Det luksuriøse er skåret væk på Kverneland 150S. Til gengæld får du en enkel og forholdsvis let plov, der passer til pengepungen

Store tunge liftplove med masser af udstyr ? dem skal du lede længe efter i denne udgave af PowerGear. Vi er gået i den stik modsatte retning og tester denne gang en fire-furet plov, som rummer de mest basale funktioner, indstilles mekanisk og er så tilpas let, så den kan spændes på selv mindre traktorer. Vi er i marken med Kvernelands nye model 150S.

Kverneland har udviklet ploven med henblik på at skabe en lettere plov, der også rent prismæssigt ligger lavere i forhold til Kvernelands andre modeller. Og det er derfor, visse ting på ploven er skåret væk, mens resten er mekanisk justerbart.

Ploven er udstyret med et helt nyudviklet vendehoved, der er dimensioneret til blot 130 hestekræfter. Hidtil har alle plove fra Kverneland været udstyret med 200- og 300-vendehoveder, der er dimensioneret til henholdsvis 200 og 300 hestekræfter.

Heldigvis, fristes jeg til at sige, har Kverneland bibeholdt det velkendte bladfjeder-system som stenudløser på ploven. Men den blev faktisk vist frem i en endnu enklere version på Agritechnica i 2009. Her blev den vist i en B-udgave monteret med springbolte. Men da man i Danmark ? og sikkert også i flere andre lande - stort set er gået væk fra plove med springbolte, valgte koncernen altså også at sætte gang i produktionen af en udgave med bladfjedre.

Og jeg kan ikke lade være med at give systemet et lille plus i bogen, selvom det har været en del af Kverneland i snart mange år. Det er stort set vedligeholdelsesfrit, og med mindre man ikke har meget varieret jord, der kræver ændringer i belastningen af stensikringen, glemmer man med tiden lidt, at systemet er der. Det bliver nærmest en "usynlig" del af ploven så at sige. Man skal blot kontrollere i ny og næ, at fjedrene har den rigtige forspændning, som gøres ved at måle afstanden mellem de to bolte, der holder fjederen.

Dejlig enkel trods mekanisk indstilling

Det første, der falder i øjnene, er plovens enkle udseende. Alle funktioner indstilles som udgangspunkt mekanisk, skønt der på vores testeksemplar som ekstraudstyr er monteret hydraulisk justering af den forreste fure, idet ploven er beregnet til at skulle køre som demo-plov.

Indstillingerne på ploven er til at udføre, trods det foregår mekanisk. Det kan jeg rigtig godt lide målgruppen taget i betragtning. Det er hovedsageligt deltidslandmænd eller andre med et forholdsvist lille areal.

Har man omvendt penge nok og vil have mere udstyr - ja, så kan man jo bare investere i en anden, mere luksuriøs model med hydraulisk indstilling af furebredden og hydraulisk indstilling af landhjulet og så videre og så videre.

Den vejledende pris for 150S er 130.800 kroner. Til sammenligning koster en fire-furet ED100 med et 200-vendehoved og trinvis regulering af furebredden 161.000 kroner. En EG100 med hydraulisk trinløs justering af furebredden med 200-vendehoved ligger på 188.300 kroner. Så der lidt at hente på prisen.

Egenvægten på model 150S er 1.205 kg. Den kræver som minimum en liftkapacitet på 3.900 kg, så her er der også noget at hente for de brugere, der ganske enkelt ikke har en traktor, der normalt ville kunne løfte en fire-furet plov. En ED100 vejer hurtigt 1.500 kg plus diverse udstyr.

Vi testede 150S-ploven med en aldrende John Deere 6310 med godt 100 hestekræfter og 300 kg ekstra frontvægt. Det gik over al forventning, skønt lidt mere vægt i forenden ville være at foretrække. Men vi fik bevist, at ploven rent faktisk kan køres med en traktor med en relativ lav ydelse. For man skal huske på, at vendehovedet med akslen på 110 millimeter jo trods alt ikke er dimensioneret til mere end de 130 heste.

Når det gælder indstilling af ploven i forhold til traktoren, er der ikke de store dikkedarer. Kverneland anbefaler blot, at der er 2-10 centimeter mere i sporvidde mellem forhjulene i forhold til baghjulene. Dertil kommer, at vinklen på liftarmene skal stå sådan, at de mødes og gerne krydser hinanden lige før forakslen på traktoren. Ellers kommer ploven til at køre uroligt og vil forsøge at tvinge traktoren. Løsningen på en forkert vinkel på liftarmene er at skifte bæreakslen ud på ploven med en, der er bredere.

I specielle tilfælde kan det være nødvendigt at finjustere på ploven. Det gøres via en speciel spindel, der kræver lidt finesse for at kunne indstilles på. Men det er som sagt kun i specielle tilfælde. Som hovedregel er standard-indstillingen på spindlen korrekt. Simpelt og enkelt.

Værktøj lige ved hånden

En rigtig god detalje er, at de få skruenøgler, der skal bruges til at indstille ploven med, er lige ved hånden. De er nemlig placeret på vendehovedet på ploven ? ganske som Kverneland plejer ? og det er et plus.

Furebredden indstiller man mekanisk i trin fra 14 til 20 tommer. Ud for hver fure skal man løsne en gennemgående bolt og sætte den i et af de andre huller, som tydeligt er mærket af med furebredden. Det tager lidt tid, men er i princippet uden de store dikkedarer.

Justeringen af, hvor langt ploven skal vende rundt, er også relativt enkelt. 130 vendehovedet har lånt løsningen med to gevindstænger i hver side, som vendehovedet lægger an mod, fra 200- og 300-vendehovederne. Så jeg kan altså justere hver side individuelt. Det er en fordel, hvis man ikke har fået justeret liftarmene korrekt eller vil finjustere på ploven på grund af slidtage eller slør i liften.

Landhjulet er et helt igennem standard Kverneland-hjul. Der sidder igen to gevindstænger, man kan dreje på, og på den måde styrer man landhjulet. Dertil kommer selvfølgelig indstillingen af den forreste fure, der som udgangspunkt er mekanisk. Men ellers er der ikke flere steder, man kan indstille selve ploven.

Et lille minus på landhjulet er, at man ikke kan skrue den bagerste fure helt fri af jorden. Jeg kunne på test-ploven kun justere spindlen så meget, at pløjedybden knapt blev halveret. Ellers ville den lille modhager, som skal stoppe dybdehjulet ikke falde i hak på grund af konstruktionen i systemet. Hos nogle brugere vil man måske gerne reducere dybden til næsten nul, når man tager det sidste træk i forageren for at undgå den dybe slutfure på marken. Men her må man altså "nøjes" med en halvering af dybden.

Ligeledes må man tage med, at landhjulet kommer fra en anden plov-model fra Kverneland, hvor landhjulet kan fungere som transporthjul. Det kan det ikke på 150S, men der er stadig et håndtag med en fjeder på ploven, som i realiteten ikke bruges til noget, men som tager lidt af det enkle udsyn fra ploven. Det har dog ingen praktisk betydning for det arbejde, den udfører.

Vender kun "nedenom"

Vi testede ploven i en sandet JB 1-2 jord, der let afslører, hvis en plov ikke er indstillet korrekt. Men der var ingen problemer med 150S, da vi fik den finjusteret i marken, hvilket tog omkring 30 minutter.

Det er min vurdering, at ploven laver nogle pæne furer, der er pakket godt - og det skyldes måske, at ploven er udstyret med Kvernelands Krop 28 muldplade, der har taget over efter Krop 9. Krop 28 er længere og mere snoet, så jorden vendes mere rundt, og muldpladen er også længere i bunden i forhold til Krop 9. Det giver en bredere furebund.

Om ploven er lettere at trække med Krop 28 i forhold til Krop 9, kan jeg ikke umiddelbart vurdere. Men vores traktor på 100 hestekræfter kunne trække ploven op på godt ni kilometer i timen ved en pløjedybde på cirka 22 centimeter.

Hvad man snarere skal være opmærksom på, er traktorens lift og løftehøjde. Vi måtte flytte topstang og skrue spindlerne på traktorens lift helt op, for at traktoren kunne løfte ploven tilstrækkeligt.

Når man laver en plov til mindre traktorer, kan det undre mig lidt, at ploven kun kan vende "nedenom" - det vil sige, at landhjulet vender nedad, når ploven vendes rundt. Hvis den vendte op over ploven, ville det stille lidt mindre krav til løftehøjden. Andre plove fra Kverneland kan vende begge veje, skønt de skal indstilles til det. Men 130 vendehovedet giver altså ikke den mulighed. Det skal man være opmærksom på.

15 servicepunkter dagligt

Hovedrammen på 150S er på 150x150 millimeter, og den er identisk med den ramme, der bruges på LS- og ES-plovene. Så ploven er altså ikke ny på alle punkter. Og hvorfor opfinde den dybe tallerken igen, når tingene virker i forvejen?

Det gælder også indstillingen af forplovene. Højden indstilles via en enkelt bolt, der spændes til - ind i nogle konkave fordybninger, således at forplovene egentligt indstilles trinvist. På den måde er man sikker på, at alle forplovene sidder ens, når blot man vælger samme hul til alle forplovene. Det er en god fornemmelse at sidde på traktoren og vide, at alle forplove kører i samme dybde.

Servicebogen angiver 15 servicepunkter, der skal smøres. Men der står intet om antal timer ud for de forskellige punkter. Blot står der, at alle punkter skal smøres dagligt. Det inkluderer for eksempel lejet på landhjulet og en bøsning i forbindelse med stensikringen på hver af de fire furer. Her kan man så altid vurdere, om landhjulet nu også absolut skal have fedt hver dag.

Kverneland 150S er en stabil og enkel plov - uden tvivl. Den laver et flot stykke arbejde, og hvorfor betale i dyre domme, hvis man som bruger ikke ønsker den store mængde udstyr til at pløje 40-50 hektar om året. Faktisk kunne jeg sagtens undvære den hydraulisk justerbare forreste fure, som er på vores testeksemplar. Jeg kan nemlig ikke se stemplet fra kabinen, og kan man ikke låse hydraulikudtaget, er der risiko for, at stemplet flytter sig under kørslen, hvis man strejfer håndtaget til netop dét hydraulikudtag.

Så kan du undvære de luksuriøse, hydrauliske goder - og har en traktor på under 130 hestekræfter - så er Kverneland 150S en mulighed.

Plus

Justering af forplove

Justering af ploven generelt

Stensikring (til ens jordtype)

Værktøj på ploven

Minus

Skjult cylinder til forreste fure

Kan ikke vende oven om

Justering af pløjedybde

Fjeder på landhjul

Tekniske specifikationer

Antal furer, stk.                            fire

Type vendehoved                           130

Egenvægt, kg                                 1.205

Furebredde, tommer                    Trinvis mekanisk, 14-20

Frihøjde, cm                                   70 (std.) el. 75

Gennemgang, cm                           100

Dimension hovedramme, mm    150x150

Nødvendig liftkapacitet, kg        3700

Dimension landhjul                     200x14,5

Nødvendig hydraulik                   1 E. + retur eller 1 D.

Pris

Pris for testet redskab inkl. ekstraudstyr:

Basis 150S                                 130.800

Hydr. indstilling af f. fure       4.100

Pris for redskab i alt                134.900

Yderligere muligt udstyr:

Fureåbnersæt for brede dæk     1.600

Rulleskærssæt 18 tommer        6.600

Landsideknivsæt                          500

Importørkommentar

Af Jørgen Sørensen, Produktchef, Kverneland Group Danmark AS

Kverneland 150S er afløseren for VX og VD plovene i den lette ende af programmet. Med S-modellen kan bladfjederudløsersystemet nu også leveres på de mindste modeller.

På en almindelig plov vælges hydraulisk justering af 1. fure sjældent. Her er det kun valgt for at lette indstilling under demo. Dog har vi eksempelvis maskinstationer og maskinfællesskaber, der har meget stor glæde af hydraulisk justering. For at undgå, at man ændrer på justeringen, kan man blot frakoble udtaget og dermed sikre, at cylinderen ikke flytter sig, hvis et udtag betjenes ved en fejl.

Omkring løftehøjden på ploven så kan bæreakslen placeres i anden position. Derved kan brugeren opnå en større frihøjde. Muligheden for overvending er fravalgt, for at gøre ploven så enkel, men så stærk som mulig i sin opbygning.

Selve hjularmen kan ændres i længde, og hermed vil indstillingsområdet ændre sig. Det betyder, at man så kan justere ploven mere øverlig via spindlen under afslutningen.

Fjederen på landhjulet har ingen praktisk betydning. Men den er monteret, da hjulkonsollet også bruges på andre hjultyper. Det er noget, som vil blive ændret i den nærmeste fremtid.