Teknologien inden for biomassemålinger har rykket sig gevaldigt i de seneste år. Det giver landmænd et oplagt redskab til at øge udbytte og spare gødning på uens jorde, lyder det fra planteavlskonsulent hos LMO

- Det er det nye sort inden for planteavl, og jeg vil på det kraftigste opfordre alle landmænd til at sætte sig ind i det. Det vil både kunne give højere udbytte og spare gødning flere steder på markerne.

Så kontant lyder meldingen fra Henrik Rasmussen, planteavlskonsulent hos LMO, når han skal sætte ord på, hvad de såkaldte biomassemålinger er for en størrelse.

Helt konkret består biomassemålingerne af satellitfotos, som nøjagtigt kan påvise, hvor kraftige ens marker er, og hvor stor variation der er på egne og naboers marker. I bund og grund giver det et billede af, hvor kraftige ens afgrøder er i forhold til et normalår, og hvor der skal sås, sprøjtes og gødes ekstra.

- Helt basalt handler det om at få spredt gødning og plantebeskyttelsesmidler ud der, hvor der er mest mulig nytte af det, siger han.

- Det er vigtigt at være få øje for variationerne, fordi målingerne kan bruges til at gøde og behandle efter. Har man en meget kraftig afgrøde i starten af vækstsæsonen, skal der ikke smides en masse gødning på. Er den derimod mindre end almindeligt, kan man skrue op for tildelingen der, siger Henrik Rasmussen og peger på, at den jævne fordeling af gødning og plantebeskyttelse kan løfte udsatte områder af markerne, ligesom man kan spare unødvendig gødskning på kraftige afgrøder.

- I tidligere forsøg har der i snit været et merudbytte på 1-2 hektokilo per hektar. Det er svært at sætte nøjagtige tal på, men sikkert og vist er det, at det også giver en langt mere ensartet kvalitet. Og den betyder meget, siger Henrik Rasmussen.

Antallet af brugere eksploderer

Teknologien omkring biomassemålingerne har været undervejs i flere år, men den har i starten været svært tilgængeligt for brugerne. Nu er der dog kommet fart på teknologien, og eksempelvis var der i starten kun adgang til 1-2 satellitfotos om måneden, mens tallet nu er 10 om måneden.

Og den stigende mængder billeder øger naturligvis både datamængden og pålideligheden og ikke mindst mængden af brugere, påpeger Henrik Rasmussen.

- Vi har nu fået knyttet en masse modeller op på den nye viden, ligesom maskineriet også kan håndtere de store mængder data. Så fra at være noget, der var nørdet og forbeholdt de få, er det nu blevet nemt at få til at fungere i praksis. Udviklingen i antallet af brugere er jo nærmest også eksploderet, og især de unge mennesker tager det lynhurtigt til sig, siger han.

Skru op eller skru ned

Biomassemålingerne kan bruges til at omfordele kvælstof på markerne. Det er især relevant, hvis man har store lavninger. Her er det muligt at sætte gødningssprederen til at tildele lavninger, som er specielt kraftige, til at gøde mindre eller helt undlade at gøde. Tilsvarende kan lerpletter eller andre områder med lav biomasse blive tildelt endnu mere gødning.

Brugen af biomassemålinger gør det også muligt for den enkelte at vurdere og minimere risikoen for lejesæd.

- Man får mulighed for at pege på områder, hvor man kan løbe ind i lejesæd, og så kan man tage fat på problemet, før det er for sent, siger han.

Lav fejl og ret op

Satellitkortene er frit tilgængelige på www.landmand.dk, og det er muligt at lave tildelingskort til gødningsspredere og sprøjter med vækstregulering gennem programmet Cropmanager.

Planteavlskonsulent hos LMO Henrik Rasmussen peger på, at brugen af biomassemålinger kan være relevant at bruge for alle landmænd og særligt for de, der har jord med variationer på markerne.

- Vælg nogle marker ud, hvor der er stor variation, og gør dig dine erfaringer der i første omgang. Gør det så godt du kan, og laver du småfejl, så retter du bare ind og bliver tryg ved processen og ved, at maskineriet kan følge med, siger han og understreger, at tildelingskort og biomassemålinger bør være et foretrukket redskab for landmanden.

- Tildelingskort er ikke et konsulentværktøj men derimod et landmandsværktøj ? det skal være en del af landmandens rutine at se på kortene og bruge lidt tid på tildelingen, afslutter han.