Automatisk oplæsning:

Bargam forberedt til fremtiden

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Den nye Spraymax trailersprøjteserie fra italienske Bargam, der blev lanceret for kort tid siden, byder på en række spændende teknologiske muligheder til præcisionslandbrug med stort besparelsespotentiale.

En af de spændende muligheder på den nye Spraymax er Seletron systemet. Med Seletron er der trykbaseret bomcirkulation således, at der før start er fuld dosering med sprøjtetryk ved hver dyse, og væskesystemet holdes cirkuleret med væsken i konstant bevægelse, således at aflejringer minimeres, skriver Brdr. Toft Maskinforretning i en pressemeddelelse.

Med Seletron får sprøjten sektionskontrol på enkeltdyseniveau, altså for hver halve meter. Det giver naturligvis en præcis åbne/lukke funktion i kiler med stort besparelsespotentiale til følge. Enkeltdyselukke giver også mulighed for præcis spotsprøjtning.

- Prisen for Seletron er fornuftig i forhold til hvad enkeltdyselukke tidligere har kostet. Vi kan mærke, at prisniveauet er attraktivt, og har allerede solgt flere Spraymax med Seletron systemet, udtaler Salgs- og Marketingchef Finn Søndergaard fra Brdr. Toft Maskinforretning.

Seletron er som standard med en manuel Quadjet dyseholder (4 pladser), men fås også med dobbelt dyseholder med plads til to dyser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Med dobbeltdyseholderen kan man fra sprøjtecomputeren vælge hvilken af de to dyser, der skal være aktive, eller om begge skal sprøjte samtidigt. Det giver således 3 doseringsniveauer på to dyser.

Dyseskifte kan foregå fra kabinen manuelt af sprøjteføreren eller automatisk af computeren ud fra forud defineret trykinterval for hver dyse.

Med automatisk dyseskifte kan trykket holdes mere konstant trods stor variation i dosering, enten som følge af hastighedsændring eller variabel dosering via tildelingskort, idet computeren automatisk vælger den rette dyse til opgaven.

Dobbelt dyselinje til pletsprøjtning

En anden spændende mulighed på Spraymax er en parallel doselinje på bommen - hovedlinjen forsynes fra hovedtanken, og den parallelle dyselinje forsynes separat fra en sekundær tank, typisk en fronttank.

Med det sekundære system får man mulighed for at foretage rand- og pletbehandlinger. Hvis man for eksempel kun i begrænsede områder af marken har problemer med ukrudt, kan man køre med en mild/billig generel behandling fra hovedtanken og kun anvende kraftigere midler i problemområder. Pletsprøjtning af mindre dele af marken giver et stort besparelsespotentiale og ved samtidig sprøjtning af en generel behandling spares en overkørsel.

- Vi har succesfuldt testet kørsel med to sprøjte linjer styret fra hvert sit doseringskort - ét kort til variabel tildeling på hovedlinjen og ét kort til pletsprøjtning på den sekundære linje. Sprøjtning via to doseringskort giver nogle spændende perspektiver for optimeret sprøjtning og besparelser baseret for eksempel på optagelser ved droneoverflyvninger, fortæller Finn Søndergaard.

rich-media-1
Med parralel doselinje og fronttank, er det muligt at køre med to forskellige pesticidblandinger samtidig. Pressefoto: Brdr. Toft.

Pulserende teknologi

Som alternativ til traditionelle dyser, kan Bargam Spraymax leveres med Hawkeye PWM systemet. PWM er en teknologi, hvor en lynhurtig magnetventil på hver dyseholder åbner og lukker i hurtig takt. Med pulserende dyser, varieres doseringen ved at ændre frekvensen på pulseringen, og fastholde trykket, hvorved afdriftsniveau og afsætning forbliver uændret.

Med et PWM system kan man ændre doseringen op til 30-40 procent i forhold til udgangspunktet uden at ændre trykket.

Med traditionelle dyser kan trykket kun ændres 10-15 procent uden at gå på kompromis med sprøjtekvaliteten og afdriften, hvilket giver en række begrænsninger, f.eks. ved anvendelse af tildelingskort.

Med Hawkeye kan man også få enkeltdyse lukke, og desuden kurvekontrol og variabel tildeling på tværs af bommen. Dvs. pulseringen kan varieres på tværs af bommen, hvilket vil kurvekørsel giver ens dosering, når der svinges under sprøjtning.

Med brede sprøjtebomme på 36 meter eller mere, kan der være forskellige behov inden for bombredden. Traditionelt har man kun kunnet variere doseringen på hele bombredden, men med Hawkeye vil man kunne variere doseringen efter tildelingskort på tværs af bommen. Hawkeye giver således mulighed for at køre med flere doseringsniveauer i de forskellige dele af bommen.