Automatisk oplæsning:

Liftsåmaskinen er ikke kun til pløjet såbed

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Liftophængt 12 rækket majssåmaskine har klaret reduceret såning uden de store udfordringer.

Når man ser majs, som er sået i reduceret eller pløjefrie systemer, er det i 90 procent af tilfælde en bugseret majssåmaskine, som har placeret frøene ved både høj fremkørselshastighed og højt skærtryk.

Men sådan behøver det absolut ikke at være. Det er Nr. Felding Maskinstation et godt eksempel på. Der var genvalg til en liftophængt majssåmaskine, da den otte år gamle Gaspardo majssåmaskine stod for en udskiftning forud for sæson 2020 - og ud af de 500 hektar der skulle sås, skulle 170 hektar etableres i et pløjefrit system med mange stubrester.

- Derfor tilkøbte vi nogle stjernehjul, kaldt Trash Whells på den nye 12 rækkede Gaspardo majssåmaskine, som vi fik leveret til foråret 2020, fortæller Sten Schubert, indehaver af Nr. Felding Maskinstation i det vestjyske.

Trash Whells er placeret foran såskærerne på majssåmaskinen, og sørger for at fjerne stubrester og lignende under såningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Da Maskinbladet besøgte maskinstationen under majssåningen i foråret, var det netop på markerne, hvor majsen blev etableret pløjefrit, og til trods for mange stubrester fra det tidligere år, så er majsen kommet flot op over hele marken.

- Vi har faktisk ikke gjort noget ekstra ud af indstillingerne på maskinen ved såning i det reduceret såbed. Vi kører med samme indstillinger, som når vi kører i pløjet jord, og resultat er blevet rigtigt godt, fortæller Karsten Daater, chauffør på majssåmaskinen hos Nr. Felding Maskinstation.

Den primær årsag til såning i reduceret såbed er at undgå sandflugt på den lette jord, hvor der tidligere er blevet spredt fast husdyrgødning ud efter majssåningen, for at holde på sandet og frøene ved en eventuel sandfygning.

rich-media-1
Såning i reduceret såbed har ikke været et problem for den 12 rækkede Gaspardo majssåmaskine. Bemærk stjernerullerne foran såskæret på maskinen. Foto: Morten Damsgaard.

Snild maskine

Selvom indehaver Sten Schubert mener, at maskinstationen sikkert godt kunne nøjes med en otte rækkede maskine, når man kigger på det areal, der sås hvert år, så har man igen valgt en 12 rækkede maskinen, så det passer med majsrenseren på 12 rækker.

- Majssåmaskine og majsrenser skal helst passe sammen, og der er et 12 rækket system at foretrække, påpeger Sten Schubert som også bemærker, at selvom der er tale om en 12 rækkede maskine, så er den utrolig snild.

rich-media-2
Sten Schubert er indehaver af Nr. Felding Maskinstation i det vestjyske. Foto: Morten Damsgaard.

Det er noget den daglige chauffør også påpeger ved maskinen:

- Ved såning af forageret, er det utrolig let at bakke ud i hjørner og kører videre. Der skal ikke bakkes flere gange ud i et hjørne, og sammen med to omgange i forageret rundt om marken er man lynhurtig i gang med såningen.

- Jeg plejer først at køre højre rundt om marken og dernæst venstre rundt, og da det er mig, der også renser majsen, bliver markerne renset efter samme mønster, fortæller Karsten Daater.

rich-media-3
Der er tale om en snild maskine, som kræver to omgange i forageret, og er hurtigt at bakke ud med i hjørner og lignende. Foto: Morten Damsgaard.

Minimalt overlap

Nr. Felding Maskinstation har valgt at få den nye majssåmaskine udstyret med GPS-afluk af frø ved overlap, og det var blandt andet et kundeønske hos flere af maskinstationens kunder:

- Det har kørt virkelig godt, og det gør også den efterfølgende majsrensning lettere, der ikke renses de majsplanter op, som står i overlappet, for de kommer som regel til at slæbe i majsrenseren, fortæller Karsten Daater.

Foruden GPS-afluk er maskinen også udstyret med Isobus, hvor styringen og specielt indsåning er blevet markant anderledes.

- Det er utrolig let at finde ud af, og specielt indsåningen af gødning er langt lettere at indstille.

Gødningen, som placeres under såningen, er fastgødning som opbevares i en ny Gaspardo fronttank på traktoren.

- Med fronttanken er vægtfordelingen helt i top på såsættet, og det passer rigtig godt til traktoren, fortæller Karsten Daater, som kører med en New Holland T7.270 AutoCommand med tvillinghjul-montering i bag.

rich-media-4
Her ses resultatet af majssåningen i det reduceret såbed. Majsen er kommet flot, til trods for det sparsomme forarbejde, der er foretaget på den lette sandjord i det vestjyske. Foto: Morten Damsgaard.