Markens maskiner 2020 er nu udkommet, og det er 7. udgave, med grundig redegørelse for teknikken.

Opslagsværket og grundbogen Markens maskiner er en gammel kending fra Forlaget Seges, som nu er udkommet i 7. udgave. Den første udgave af Markens maskiner så dagens lys tilbage i 1989, og nu er den her igen med ny viden, friske tal og nye illustrationer.

Teksterne er illustreret med nye fotos og figurer. Forfatterne beskriver, hvordan maskinerne er konstrueret, hvordan de fungerer, og til hvilke arbejdsprocesser de bruges. 

Markens maskiner følger i store træk markarbejdets forløb fra såning over gødskning og pleje af planterne, til høsten er i hus. Dermed følger vi både de forskellige teknikker og maskinerne bag arbejdet, igennem sæsonen. 

Jordbearbejdningen før etableringen tages dog ikke op i denne udgave af bogen, men det behandles grundigt i bogen Planteproduktion, som også udgives af Seges Forlag.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Opslagsværk eller grundbog?

Bogen er lavet både som en grundbog til landbrugsuddannelsen, men også som et opslagsværk til den nysgerrige landmand.

Bogen indeholder blandt andet emner som såning, håndtering af gødning, høst af forskellige afgrøder, halmbjergning, kartoffeldyrkning og roeoptagning.

Som noget nyt er der kommet emner der bearbejder transport og markvanding. 

Emnet transport dækker både læsning, stabilitet og transport, og kommer omkring forskellige læssemaskiner som frontlæssere og diverse læssemaskiner fra de helt små minilæssere til de store gummihjulslæssere.

Markvanding

Markvanding er et af de helt store emner i 2020-udgaven af bogen Markens maskiner. Her er der både fokus på planternes behov for vand, men også jordens evne til at optage og frigive vand. 

Emnet berører også opbygning af vandingsanlæg, beregning af tryktab, vandforsyning og mange flere. Det er med til at give et overblik over hvordan man skal forholde sig inden man investerer i et anlæg, hvilke typer vandingsmaskiner der er på markedet ud fra de forskellige systemer der benyttes og sidst men ikke mindst hvordan man kan benytte vandingsmaskinerne for at få det maksimale ud af vandet.

Teknologiske muligheder

Markens maskiner er en bog der omhandler de teknologiske muligheder, man har, når afgrøderne skal dyrkes. Den beskriver detaljeret hvordan maskinerne er konstrueret, hvordan de fungerer og hvordan de benyttes. 

Bogen er målrettet til landbrugsuddannelsen, men de grundige tekniske forklaringer, indholdsfortegnelsen og stikordsregistreret gør bogen mere end velegnet som opslagsværk og kan både benyttes af eleven på bedriften eller på maskinstationen, men kan også benyttes af ejeren der går med tanker om ændring af arbejdsgangen i marken, eller blot for interessens skyld.