De næste tre år skal Sallingsundbroen igennem en større renovering, og det begrænser den kørende trafik.

Vejdirektoratet begynder nu en større renovering af Sallingsundbroen. Med renoveringen forlænges broens levetid. Det omfattende arbejde udføres i perioden 2020 til 2022, og alle tre år arbejdes der i sommerhalvåret fra cirka marts til og med oktober.

I den forbindelse vil der for den kørende trafik være begrænsninger i form af reduceret bredde af kørebaner og hastighedsnedsættelse til 50 kilometer i timen.

De smallere kørespor betyder dog, at brede landbrugskøretøjer ikke kan køre over broen, som de plejer. De vil kunne passere broen to gange i døgnet på fastlagte tidspunkter.

- Brede landbrugskøretøjer har brug for at komme over broen, så derfor vil landbrugskøretøjer to gange om dagen kunne passere broen, mens vi så lukker for den øvrige trafik. Der skal bookes tid til passagen, der vil finde sted tidligt om morgenen og om aftenen i begge retninger, siger Jørn Andreas Kristensen fra Vejdirektoratet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I vinterhalvåret vil der kunne køres på broen uden restriktioner.