Forsuring af gylle kræver dokumentation, som skal opbevares i fem år, og skal fremvises ved eventuel myndighedbesøg.

Alle danske maskinstationer er naturligvis udemærket klar over, at gyllekørsel med forsuring er underlagt regler, hvor dokumentation for udbringningen skal gemmes i frem år, og kunne fremvises ved besøg af myndighederne.

Men en ny gyllesæson er netop begyndt, og Miljøstyrrelsen har varslet om flere besøg i 2020 med fokus på blandt andet forsuring.

Det sker på baggrund af tal om indkøb og forbrug af svovlsyre i dansk landrug, som ifølge Miljøstyrrelsen ikke stemmer overens med de antal kubikmeter, som der er anslået, der skal udbringes med forsuring.

Med andre ord: Der er blevet snydt med forsyringen, og det bliver der fuldt op på i løbet af sæson 2020.

rich-media-1
Her er det markforsuring med Kyndestoft system. Arkivfoto.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forskellige løsninger

Inden på Miljøstyrrelsens teknologi-liste er de forskellige godkendte forsuringssytemer listet, og man kan se, hvilke krav, der er til både pH samt udbringningsbetingelser. Dokumentationen skal kunne vise, at gyllen er blevet forsuret ned til den ønsket pH, som er forskelligt fra system til system. Eksempelvis er der forskel på, om der sker en markforsuring eller en tankforsuring. pH-værdien for tankforsuring er lavere end pH-værdien for markforsuring.

Men ens for alle løsninger er, at arbejdet skal kunne dokumenteres.

Miljøstyrrelsen fortæller, at ved markforsuring skal maskinstationen udlevere en datafil eller udskrift til landmanden af logning, der dokumenterer forsuringen ned til den krævede pH.

Ved tankforsuring skal maskinstation, der har udført forsuringen, udarbejde en forsuringsattest, der dokumenterer forbruget af syre, syreforbrug pr. kubikmeter gylle, pH med videre.

rich-media-2
Her er det tankforsuring med Ørum Smedens gyllerører. Arkivfoto.

Straffesag

Ligesom med udkørsel af gylle i spærre-perioden fra oktober til februar, groft sagt uden hensyntagende til de aktuelle dyrenenheder på de enkelte ejendomme, så kan sagerne om manglende dokumentation for forsuring føres som en straffesag.

Det kan i yderste konsekvens betyde fængselstraf og plet i straffeattesten ikke bare for landmanden, men også for maskinstationen.