Selvkørende redskabsbærer viser vejen til effektiv ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer, et reduceret forbrug af sprøjtemidler og en lavere miljøpåvirkning.

Da Nordic Sugar og Nordic Beet Research indledte et forsøg med Robotti fra AgroIntelli var forventningerne store. Den selvkørende, robotbaserede redskabsbærer kunne være vejen til effektiv ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer, et reduceret forbrug af sprøjtemidler og en lavere miljøpåvirkning. Samtidig ville man teste, om behovet for arbejdskraft kunne reduceres.

Båndsprøjtning og mekanisk rækkerensning er vigtige nøgler til at reducere forbruget af sprøjtemidler og forbedre effektiviteten i dyrkningen af sukkerroer. En høj præcision er helt afgørende for et godt resultat, og derfor var forventningerne til Robotti også høje, da den er konstrueret til at arbejde med meget stor nøjagtighed.

- Testen var i første række motiveret af at undersøge besparelsespotentialet ved båndsprøjtning kombineret med rækkerensning, så vi ville teste konceptets præcision og holdbarhed, fortæller Bo JM Secher, leder af Agricenter Danmark under Nordic Sugar. Han tilføjer: - Sekundært ville vi også vurdere muligheden for at reducere den nødvendige arbejdskraft til processen.

Forsøget er udført i et samarbejde mellem Nordic Beet Research, Agricenter Danmark og FMR Maskiner. FMR Maskiner stillede i samarbejde med AgroIntelli den selvkørende redskabsbærer til rådighed for forsøget.

rich-media-1
Bo JM Secher, forsøgslederen fra Agricenter DK, Nordic Sugar. Foto: Arne Lycke.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forsøget

Forsøget blev gennemført på et større, ensartet areal med sukkerroer, hvor to hektar var dedikeret til forsøget med Robotti. Den selvkørende redskabsbærer udførte såning, sprøjtning tre gange med herbicider og rækkerensning to gange. Det resterende areal blev bearbejdet konventionelt med såning og tre gange sprøjtning. Her blev der ikke anvendt båndsprøjtning og mekanisk rækkerensning.

Robottien anvendte almindelige standardredskaber i form af såmaskine, marksprøjte og rækkerenser. På grund af dens begrænsede arbejdsbredde blev de modificeret til at bearbejde fem rækker ad gangen. Robotti er udstyret med GPS af højpræcisionstypen. Under forsøget var kapaciteten på 2 hektar i timen under såning og rækkerensning. Sprøjtningen blev udført med 5 km/t og i et bånd på 15 cm, der dækker afgrøden, og 35 cm mellem rækkerne, der ikke blev sprøjtet.

'Måske endda pænere'

Hos Agricenter Danmark fulgte de forsøget tæt gennem hele sæsonen. Ukrudtet var godt kontrolleret med kun lidt ukrudt efterladt i rækkerne, bortset fra enkelte pletter med tidsler. Men tidselpletterne udviklede sig mindre end i det omkringliggende areal, sandsynligvis på grund af den mekaniske rensning.

- Marken, hvor den selvkørende robot har udført arbejdet, ser lige så pæn ud som marken, der er dyrket konventionelt med traktor, måske endda pænere, konstaterer Bo JM Secher, og fortsætter:

- Kombinationen af båndsprøjtning og mekanisk rækkerensning har vist sig at være effektiv.

Ved at anvende båndsprøjtning kan forbruget af sprøjtemidler reduceres 70 procent, hvad der svarer til 875 kroner pr. hektar, opsummerer Bo JM Secher.

Udbyttet var 116 ton roer pr. hektar i testområdet, som blev bearbejdet med Robotti. Det var dermed højere end i resten af marken, hvor der blev høstet 112 ton roer. Men forskellen kan ikke med sikkerhed alene tilskrives robotbehandlingen.

rich-media-2
AgroIntelli Robotti under såning af sukkerroer på testmarken. Foto: Agricenter DK, Nordic Sugar.

En redskabsbærer

Bo JM Secher fra Agricenter Danmark fremhæver, at det kan være en fordel, at Robotti er en alsidig redskabsbærer, der kan anvendes til både såning, båndsprøjtning og rækkerensning. Ved at bruge den samme redskabsbærer har man nemmere ved at sikre den høje præcision i arbejdet. Samtidig er den meget agil og reagerer meget hurtigt på ændringer, finder han.

Reduktion

Robotti har vist som en meget interessant løsning, når det gælder reduktionen i brug af herbicider og insekticider. Dels fordi båndsprøjtningen (og på sigt pletsprøjtningen) reducerer forbruget, men også fordi landmanden skal bruge mindre tid på mekanisk rensning, der normalt kræver meget arbejdskraft.

Særligt inden for den økologiske roeavl ser Bo JM Secher et stort potentiale i at reducere behovet for arbejdskraft. Her har Robotti en høj GPS-præcision og kan bruges til både såning, sprøjtning og rækkerensning. Det betyder, at den med fordel kan anvendes til 1-2 rækkerensninger før fremspiring, og det reducerer behovet for efterfølgende manuel rensning.

Hos Nordic Sugar er der et stort ønske om, at flere vil avle økologiske sukkerroer, fordi det efterspørges i stigende grad af forbrugerne. I 2019 var arealet på 450 hektar med økologiske sukkerroer sammenlignet med et samlet areal på godt 30.000 hektar.

Ligeledes forventer Bo JM Secher, at der vil være besparelser i arbejdstiden sammenlignet med brugen af en konventionel traktor:

- Vi ser, at Robotti er et værdifuldt redskab til at øge arealet med økologisk dyrkede sukkerroer, fordi den er så præcis, og at den erstatter dyr arbejdskraft, opsummerer han.

rich-media-3
AgroIntelli Robotti båndsprøjter sukkerroerne på testmarken. Foto: Agricenter DK, Nordic Sugar.

Gang i salget

Nordic Beet Research finder, at resultaterne er så gode, at de har valgt at anskaffe en Robotti til sæsonen 2020.

- Konceptet med Robotti har fungeret så godt, at vi vil teste på et større areal i 2020, siger Bo JM Secher fra Agricenter Danmark og fortsætter: Hvis det forsøg forløber efter planen, så er det absolut en farbar og levedygtig vej for roedyrkerne at bruge Robotti i dyrkningen af sukkerroer.

- Her til foråret sætter vi de første slutsolgte Robottier i marken, fortæller Henrik Rasmussen, direktør i FMR Maskiner, der leverer den nye Robotti til Nordic Beet Research.

- Der er et enormt potentiale for Robotti inden for både konventionelt og økologisk landbrug på grund af arbejdsbesparelsen og det ultalave marktryk, opsummerer Henrik Rasmussen.