Færdselsstyrelsens udmelding om at nye EU-regler skal implementeres 1. september 2020 skaber problemer for maskinfabrikanterne. Branchefællesskabet om Færdsel arbejder på en længere frist.

Fra 1. september 2020 har Færdselsstyrelsen meldt ud, at alle påhængskøretøjer skal typegodkendes efter TMR (Tractor Mother Regulation). TMR er et EU-krav, men tidsfristen 1. september 2020 er ikke en nødvendighed.

Status er, at det er et meget stort problem, at der kun er cirka otte måneder fra Færdselsstyrelsens udmelding om fremgangsmåde, og til hele setuppet skal være gennemført, lyder det fra Branchefællesskabet, som består af repræsentanter fra Seges, Landbrug & Fødevare, Dansk Maskinhandlerforening, Dansk Agroindustri samt en række aktører fra autobranchen og virksomheder, der vil være teknisk tjeneste - altså kontrollerende instans i det ny setup.

Nationale undtagelser

Branchefællesskabet om Færdsel fortæller, at TMR tillader stadig national godkendelse af små serier. Og mange af de maskiner, der produceres i Danmark, er kundespecifikke maskiner - altså ikke en omfattende serieproduktion. Derfor vil Færdselsstyrelsens tilgang være meget omkostningstung, og kan true de 4.300 arbejdspladser maskinproducenterne repræsenterer, samt de 4,14 millarder kroner værdien er opgjort til.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

På et møde med Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre hos Samson Agro den 24. januar 2020 deltog repræsentanter fra Branchefællesskabet om Færdsel, samt repræsentanter fra gyllevognsproducenterne Samson og Gøma.

Det blev fastslået, at Færdselsstyrelsens plan med fælles ikrafttrædelsestidspunkt for tre forordninger, hvor den ene forordning er TMR (167/2013) om traktorer og påhængskøretøjer, ikke er betinget af en EU-fastsat-dato.

rich-media-1
Kristian Pihl Lorentzens umiddelbare holdning er, at det vil være formålstjenligt at udskyde indfasning af TMR for påhængskøretøjer.

Der er ikke en skarp deadline for påhængskøretøjet i TMR, som for de andre forordninger. Kristian Pihl Lorentzens umiddelbare holdning er, at det vil være formålstjenligt at udskyde indfasning af TMR for påhængskøretøjer. Det vil give Færdselsstyrelsen tid til at evaluere, om den valgte fremgangsmåde skal gentænkes. Og vi i de landbrugsrelaterede brancher sagde samstemmende, at vi meget gerne giver input til en god løsning.

Til anden melding må vi forvente, at de bugserede vogne og påhængsredskaber, vi skal købe fra 1. september 2020, skal overholde TMR. Der arbejdes på en opblødning.