Rundballespressere reducerer afgrødespildet i for eksempel lucerne, hvor de små blade ellers nemt spildes i marken.

Går du efter det allernyeste indenfor rundballepressere med variabelt ballekammer til at få bjærget dit foder, så er to spritnye modeller fra McHale, V6740 og V6750, klar til at rykke i marken, skriver Helms TMT-Centret, i en pressemeddelelse.

Model V6740 har ingen snitter, mens V6750'ren er udstyret med snitter.

De to nye rundballepressere i McHale's V6-serie er resultatet af et løbende udviklingsarbejde hos maskinproducenten.

Dette udviklingsarbejde har stået på, siden McHale introducerede V6-serien af rundballepressere med variabelt ballekammer for mere end 10 år siden, oplyser importøren, Helms TMT-Centret A/S.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Karakteristisk for de nye McHale V6 rundballepressere er, at de er bygget op med kraftige komponenter. Det sikrer maskinerne høj driftssikkerhed og en lang levetid. Alt i alt har de nye rundballepressere den robusthed, der skal til, for at håndtere selv de besværligste afgrøder under de mest krævende forhold, skriver Helms TMT-Centret.

Med introduktionen af de to nye modeller, V6740 og V6750, har presning af rundballer fået yderligere et løft med højere komprimering af ballerne, forbedret afgrødeindtag, mindre spild og nemmere vedligeholdelse.

Højere kapacitet

De nye V6 rundballepressere er udstyret med en ny pick-up med fem rækker indføringstænder. Den nye pick-up rummer en række nyheder. For eksempel har McHale øget størrelsen på sidesneglene, som fører afgrøden ind i rotoren.

Desuden har rotoren har fået en større diameter for at øge kapaciteten.

Endelig er den vinkel, som indføringens bund er placeret i, blevet ændret for at maksimere afgrødeflowet ind i ballekammeret.

En anden nyhed ved de nye McHale V6 rundballepressere er den nye "Adaptive Intake" funktion. Den er specielt designet til automatisk løbende at tilpasse indføringsarealet til de løbende ændringer i materialeflowet.

Snitlængde på 65 millimeter

McHale V6750 er som standard udstyret med en snitter med 15 knive. Når alle 15 knive er koblet til, er den teoretiske snitlængde cirka 65 millimeter. Knivene kan kobles til og fra fra traktorens førerkabine.

Som ekstraudstyr kan McHale V6750 leveres med to alternative snittersystemer, skriver Helms.

Første alternativ er en 25-knivs snitterotor, hvor alle knivene kan kobles til og fra fra traktorens førerkabine.

Andet alternativ består også af 25 knive, men knivene er her delt i to grupper med henholdsvis 12 og 13 knive i hver.

Med dette system kan der vælges mellem forskellige snitlængder ved at koble enten 12, 13 eller 25 knive til.

Ude i praksis kan pressearbejde ikke altid foregå under helt ideelle forhold. For eksempel kan skårene variere i tykkelse og pludselig være så tykke, at presseren blokeres.

De nye McHale V6 rundballepressere med variabelt ballekammer er udstyret med et "drop floor" system. Med dette system kan problemet med materiale, der har sat sig fast og blokerer presseren, løses nemt og simpelt.

- Er presseren blokeret, alarmeres traktorføreren af en lyd fra overbelastningskoblingen. Traktorføreren kan så sænke indføringsbunden hydraulisk.

- Når indføringsbunden sænkes, udvides indføringskanalen. Når pto'en så kobles til igen, føres materialet, der har blokeret presseren, igennem maskinen.

- Til sidst stilles indføringsbunden tilbage i dens oprindelige position, hvorefter pressearbejdet kan fortætte.

Bælte i fuld bredde

De to nye McHale V6 rundballepressere er som standard udstyret med tre kraftige, endeløse bælter.

Som noget nyt kan disse maskiner leveres med et enkelt bælte i fuld bredde. Det brede bælte reducerer afgrødespildet i eksempelvis lucerne, hvor de små blade, der ellers nemt spildes på marken, har et højt indhold af protein.

Model V6740 er som standard udstyret med "Primary Drive", som driver bælterne, så materialet roteres rundt.

Den anden model, V6750, er udstyret med et ekstra, sekundært træk som en ekstra sikkerhed under vanskelige forhold - for eksempel ved presning af kort, vådt græs.

Hvis det almindelige træk glider, kobles det sekundære træk også til, så remmen og dermed ballen roterer ved hjælp af to træk. Herved sikres det, at både remmen og ballen altid roterer, uanset forholdene.

Højkapacitets netbindingssystemet er ekstremt driftssikkert. Både procent net-stræk og antal net-omgange kan indstilles fra førerkabinen efter traktorføreren ønske.

Systemet kan arbejde med netruller på op til 130 centimeters bredde og med 4.500 meter net. Nettet er omviklet 180 grader på føderullen, så nettet ikke kan glide, mens det lægges på rundballen.

Centralsmøring

McHale V6740 og McHale V6750 rundballepresserne har begge manuel smøring som standard. Smørestederne er samlet i blokke, så tidsforbruget til vedligeholdelse minimeres.

Men ønskes det, kan model V6750, der er udstyret med snitter, leveres med automatisk centralsmøring.

Med centralsmøring får smørestederne rundt omkring på maskinen en præcist tilpasset mængde smørefedt hver gang, en færdig balle forlader ballekammeret.

De nye rundballepressere fra McHale har fået et nyt design med to solide dækskærme, som nu åbner opad. Det giver bedre adgang til maskinens komponenter.

rich-media-1
De nye McHale V6 rundballepressere med variabelt ballekammer betjenes via den nye Expert Plus betjeningsenhed i traktorens førerkabine. Pressefoto.

Plus betjeningsenhed

De nye McHale V6 rundballepressere med variabelt ballekammer betjenes via den nye Expert Plus betjeningsenhed i traktorens førerkabine. Den har et stort, grafisk display.

Fra betjeningsenheden kan traktorføreren blandt andet foretage følgende indstillinger fra førersædet i traktoren:

- Størrelsen på henholdsvis ballekernen og hele ballen.

- Presningsgraden for henholdsvis ballekernen og hele ballen.

- Antal lag net, der lægges på ballerne.

Via den nye Expert Plus betjeningsenhed kan traktorføreren vælge, om ballekernen skal være blødt eller hårdt presset - afhængig af kundens ønsker.

En ny kørselsindikator sikrer en mere præcis balleform. En sensor overvåger bæltebevægelsen, og traktorføreren modtager løbende informationer via betjeningsenheden om, hvilken side af ballekammeret, der skal fyldes.

Kraftig balleudkaster

Den kraftige balleudkaster på McHale V6740 og McHale V6750 rundballepresserne sørger for, at de netbundne, hårdt pressede rundballer forlader maskinen på en hensigtsmæssig måde.

De to pressere er udstyret med en sensor, som sender besked til traktorføreren, hver gang en færdig balle har forladt ballekammeret og er rullet henover balleudkasteren.