Det danske landbrug bruger mere og mere avanceret teknologi, viser nye tal. Præcisionslandbrug kan være et middel til både at forbedre miljøet og den enkelte bedrifts økonomi.

Autostyring, GPS, tildelingskort, grauderet gødning og så videre, er alle begreber som bliver mere og mere udbredt i det danske landbrug.

Hver fjerde bedrift bruger præcisionsteknologi ifølge den årlige rapport Fakta om Fødevareklyngen, som Landbrug & Fødevarer præsenterer på Delegeretmøde.

- Præcisionsteknologi er ikke kun godt for landmændenes økonomi, det er også godt for klimaet og miljøet, fordi man kan sprøjte mere præcist og med større effekt og mindre brug af pesticider. I sidste ende vil det forhåbentligt også betyde langt mere frihed for landmanden, siger Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer.

Landmændene bruger fotos fra satellitter eller droner i kombination med GPS til overvågning og kortlægning af markernes tilstand - herunder planternes vækst.

rich-media-1
Præcisionsteknologi - udbredelse efter areal. Grafik: Landbrug & Fødevarer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Projekt om nye teknologier

I 2018 påbegyndte Landbrugsstyrelsen et toårigt pilotprojekt, der har til formål at undersøge, om præcisionsjordbrug kan blive et virkemiddel til at reducere udledning af kvælstof.

Her deltager 20 landmænd, der skal gennemføre i alt fire tiltag på bedriften. Efter aftale med Landbrugsstyrelsen står Seges for rådgivningen til de 20 deltagende landmænd.

Kim Toft Kragh er en af de landmænd, der er med i pilotprojektet. Teknologierne havde han i forvejen, men det er især rådgivningen og dokumentationsarbejdet, der har gjort en forskel.

- Hvis jeg bare havde kørt min egen butik, så havde jeg ikke fået dokumenteret det i det omfang, jeg gør nu. Med det her udstyr får jeg ny viden, fordi jeg får set på de tiltag, vi har og får overvejet dem, forklarer Kim Toft Kragh og fortsætter:

- Det handler om, at vi forstår, hvad der ligger bag vores tiltag fx at se, hvilket potentiale der er i en enkelt mark fremfor en anden og så udnytte det, siger Kim Toft Kragh i pressemeddelelsen fra Landbrug & Fødevarer.

Større sikkerhed, profit og arbejdsvilkår

De landmænd, der bruger præcisionsteknologien, dyrker 2/3 af landbrugsarealet.

- Det er rigtig positivt, at så meget af vores landbrugsareal allerede drives på den her måde. Det giver den enkelte landmand større sikkerhed. I sidste ende kan det forhåbentligt resultere i større profit og bedre arbejdsvilkår, siger Martin Merrild.

Det er især de store landbrug, som har taget præcisionslandbrug til sig. Landbrugene har i gennemsnit 192 hektar.