En række rådgivningshuse og samarbejdspartnere inviterer til planteaften på Ytteborg ved Hjerm, hvor temaet er høstteknik i korn og grovfoder

Det afgørende for en stor høstkapacitet uden spild er, at afgrødens indføring i mejetærskeren sker i et jævnt flow, uden klumper. Stigende skærebordsbredder bevirker endvidere, at det ofte kan knibe at følge markens konturer, og med varierende længde af de høstede strå til følge, det kan være medvirkende til ujævn indføring. Traditionelle skæreborde har derfor fået udviklet variabel afstand mellem kniv og indføringstromle, skriver Sagro i en pressemeddelelse.

Denne aften 19. juni demonstreres mejetærskere med sejlskærebord og flexskærebord.

Andre programpunkter:

- Ytteborg Cup Vinterraps. Dyrkningskonkurrence på bundlinje. Konkurrencen kan følges på Facebook: Ytteborg Cup 2019.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Sorter, vinter- og vårsæd. Tjek sorterne før du køber.

- Ærter og hestebønner. Produktion af klimavenlig protein.

- Majssåning. Hvornår er såning optimal, og med hvilken startgødning?

MacDon

På FD serien som fås op til 13,7 m. bredde, 42 fod, er der to sidefløje, som kan bevæge sig uafhængig af hinanden og af midtersektionen. Vinden er også to-delt, så afstanden fra vinde til kniv er ens i hele bordets bredde. Der er endvidere et støttehjul yderst i hver sektion, som er med til at bestemme stubhøjden sammen med de justerbare slæbesko. Som noget specielt ved dette skærebord, kan man sætte en høj stubhøjde i flexmode ? altså skærebordet holder en bestemt højde over jorden i hele bredden, lige som en sprøjtebom.

Claas Convio

Dette skærebord fås i Danmark i bredder fra 10,8 - 12, 8 meter bredde, 35 ? 40 fod, og knivgangen bæres af hydraulisk styrede arme for hver meter, knivgangen kan altså flexe for hver m. Der er en topsnegl i hele bordets bredde, som hjælper med at få høje afgrøder som for eksempel raps, problemfrit ind i maskinen. Chaufføren kan vælge mellem fire forskellige modes, blandt andet lav stubhøjde og flex via slæbesko, eller en stiv knivgang. Sejlhastigheden tilpasses automatisk til kørehastigheden og skærebordets marktryk kan stilles fra kabinen.

Geringhoff TrueFlex Razor

Dette skærebord er tre-delt og de tre dele kan bevæge sig fem grader i forhold til hinanden, både op og ned. Vinden er også tre-delt, så den har ens afstand til kniven i hele bordets bredde. Der er højde sensorer under hver sektion, som således selv tilpasser sig omgivelserne. Hastigheden på de tre sejl kan stilles individuelt, så materialet flyder jævnt ind i maskinen, det kan især være aktuelt ved kørsel på bakker. Bordet fås i 30 - 40 fod bredde. For at få særligt spildsomme frø med ind på sejlet, er bordet monteret med et luftsystem, der blæser ind over sejlet, nede ved kniven.

Maksigrass

Danmarks første friskgræs høster, Maksigrass, er opbygget af en rotorskårlægger der klipper græsset af uden at beskadige bladene, en kædeelevator, der transporterer det afhøstede græs op i vognen. I bunden af vognen er der en bundkæde, der transporterer græsset hen mod bagsmækken, efterhånden som vognen fyldes forfra. Aflæsning af vognen på foderbordet sker ved at åbne baglugen og sætte bundkæden i gang. Ideen med vognen er at køerne kan optage mere tørstof pr. dag idet ædelysten er større i frisk græs end fuldfoder. Vognen kan både anvendes som et supplement til afgræsning og til erstatning for fodring med fuldfoder hen over sommeren.