DanRoots har fået skabt en specialdesignet gyllevogn ud fra standard komponenter.

15 ton rumindhold på to aksler. Styring på for- og bagaksel samt nedfælder placeret mellem traktor og gyllevogn. Det er på ingen måde en standard gyllevogn, som DanRoots i Tange har fået specialkonstrueret hos Gøma i Viborg. Men til trods for den meget specifikke kundeønskede opbygning, så er gyllevognen faktisk lavet ud fra standard komponenter.

- Det var vigtigt for os at få en gyllevogn med høj grad af driftsikkerhed, fortæller Peter Vestergaard, medindehaver af DanRoots.

Akslerne kommer eksempelvis fra en tre akslet gyllevogn, og på den måde er der som sådan ikke tale om en specialopbygning, men nærmere en opbygning af velkendte komponeter.

- Peter Vestergaard, medindehaver af DanRoots.

- Hvis der pludselig er et stempel, som bliver utæt, noget der brækker eller et leje, der går, så er det betryggende at vide, at hele maskineriet er bygget af standard-komponenter. På den måde vil der altid ligge stumper på en reservedelehylde, og ikke noget der skal specialfremstilles.

Peter henviser blandt andet til de to styrebare aksler på gyllevognen, som normalt ikke er på en to akslet gyllevogn.

- Akslerne kommer eksempelvis fra en tre akslet gyllevogn, og på den måde er der som sådan ikke tale om en specialopbygning, men nærmere en opbygning af velkendte komponeter fra en større gyllevogn.

Snild gyllevogn

At have nedfælderen placeret mellem traktor og gyllevogn er noget af det unikke i sættet, og det gør gyllevognen ganske unik.

- Når nedfælderen er placeret forrest på gyllevognen, har vi et langt mere snild gylletræk sammenlignet med et tilsvarende sæt, hvor gyllenedfælderen sidder bagerst på gyllevognen, fortæller Søren Bruun Jensen, som er den faste chauffør på gyllevognen.

rich-media-1
Med to drejbare aksler på den blot 15 ton gyllevogn, sikres der en meget lille venderadius og dermed en handy og snild gyllevogn.

Sammen med de to drejebare aksler kan gyllevognen vende rundt på et meget lille forager, og da DanRoots ikke dyrker rodfrugter i forageret, så gælder det om at holde forager så lille som muligt.

- Før havde nedfælderen monteret i traktorens frontlift, hvilket gjorde det muligt at give gyllen helt til kanten, men venderadiussen var faktisk større end den er nu.

Et andet argument for at have nedfælderen placeret mellem traktor og gyllevogn er enkelthed, når der skal spændes af og på.

rich-media-2
Søren Bruun Jensen er den faste chauffør på Gøma-gyllevognen, og her sidder han ved nedfælderen, som ligesom resten af gyllevognen er bygget af standard komponenter. Eksempelvis er discene leveret fra Duport.

- Vi høster afgrøder 11 måneder om året, og derfor varierer såtids-punkterne også for de enkelte afgrøder, hvilket giver en lang sæson for gyllevognen, og da det ikke er de store mængder gylle, der nedfældes, kan det ikke undgås, at traktoren spændes af og på for at blive brugt til andre opgaver, fortæller Peter Vestergaard, som trods alt råder over 24 Valtra-traktorer hos DanRoots.

Ingen kamera-teknologi

Gyllevognens nedfælder er 6,6 meter bred, og passer dermed i et tre bedet system.

- Vi kører alle vores arbejdsgange i samme tre bedet system, og vi holder alle maskiner på samme arbejdsbredde og med så faste spor som muligt. Den forholdsvis smalle arbejdsbredde betyder også, at vi slipper for kamerateknologi og lignende for at opnå en høj præcisionsgrad i marken, fortæller Peter Vestergaard og henviser også til de to styrende aksler samt den midtermonteret nedfælder som er grunden til, at præcisionen opretholdes.

rich-media-3
Der køres i et tre bedet system hos DanRoots, og den forholdsvis smalle arbejdsbredde betyder, at man slipper for kamerateknologi for at opnå høj præcision.

Samarbejde med Gøma

Hos DanRoots er gyllen et rigtig godt næringsmiddel, da den lange sæson passer godt til gyllens langsomme frigivelse af kvælstof.

- Langt den største del af gyllen bliver leveret i marken med lastbil til enten buffertank eller direkte i gyllevognen, og gyllevognen kommer langt omkring, fortæller Peter Vestergaard.

rich-media-4
Da DanRoots kommer rundt i et meget stort område, leveres langt størstedelen af gyllen til gyllevognen fra lastbiler. Gyllevognen henter dog også indimellem selv gylle fra gyllebeholdere og buffertank. Derfor er der også et fyldetrån på gyllevognen.

DanRoots dyrker 3.000 hektar planteavl i alt, hvor af 2/3 drives økologisk og 700 hektar drives med rodfrugter, som overvejende er økologiske.

- Vi kører fra Ørnhøj i Vest til Tange i øst, og nord for Randers Fjord til Silkeborg i syd.

Gyllevognen er produceret af Gøma og Peter Vestergaard forventer, at den mindst skal køre i 10 år.

- Derfor handler det i høj grad om tillid til sin samarbejdepartner, inden man kaster sig ud i sådan et projekt her. Vi har arbejdet sammen med Gøma igennem flere år, og vi synes de er rigtig gode til at lave det enkelt og ligetil.

Peter Vestergaard fortæller, at dialogen begyndte for tre år siden og inden sæson 2018 brugte man tre til fire måneder på projektet, og gyllevognen var klar.

- Det har kørt rigtig godt i den første sæson. Naturligvis er der lidt børnesygdomme, som man kan forvente af noget helt nyt, men Gøma har været god til support og opbakning, fortæller Søren Bruun Jensen.