Nordjysk landmand mener ikke, han har købt den perfekte såmaskine på markedet - men derimod den perfekte såmaskine for ham.

Hos Søren Havgaard Christensen i Jerslev i Vendsyssel går man en spændende sæson 2019 i møde. Den 32 årige landmand har nemlig taget springet og er blevet selvstændig landmand med 590 hektar i markplanen.

Siden foråret 2015 har han drevet 275 hektar planteavl ved siden af sit primære job, som driftsleder på en nærliggende bedrift.

Græsukrudt bliver kun fremprovokeret, når der arbejdes i jorden og der kommer lys. Derfor er strategien at holde marken grøn året rundt og helt undgå perioder på året, hvor marken er 'død'

- Søren Havgaard Christensen

- Det har kun kunne lade sig gøre af flere årsager. For det første har jeg haft stor hjælp fra familiemedlemmer, og for det andet har jeg haft en fleksibel arbejdsplads. Endeligt har en omlægning til No-Till i marken betydet få maskiner med få arbejdsgange i marken, fortæller Søren Havgaard Christensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det helt centrale i No-Till konceptet er at rode så lidt i marken som muligt og komme så tæt på ingen bearbejdning (No Tillage).

- Der er flere såmaskiner på markedet til opgaven, men jeg faldt for den engelsk Weaving-såmaskine, som er en disc-maskine.

Inden for No-Till kører der også mange tand-såmaskiner, og Søren Havgaard Christensen siger ikke, at den ene såmaskine er bedre end den anden:

- Jeg kan sagtens se fordele ved den ene type såmaskine fremfor den anden, men da jeg ønsker at rode så lidt i jorden, som muligt, så synes jeg, at det giver absolut bedst mening at køre med en disc-maskine, som arbejder ganske øverligt i jorden.

Så lidt lys som muligt

- Det gælder om at rode så lidt som muligt i jorden, og derved provokere jorden mindst muligt. Jo mere man roder i jorden, jo mere sætter man i gang af eksempelvis ukrudtsfrø, fortæller den nordjyske landmand, som derfor hverken ejer strigle eller tand-harve.

- Græsukrudt bliver kun fremprovokeret, når der arbejdes i jorden og der kommer lys, og derfor roder vi så lidt i jorden som overhovedet muligt.

Desuden sørger Søren Havgaard Christensen for at holde liv i jorden året rundt, hvilet er ensbetydende med en grøn mark - året rundt.

- Man skal helt undgå perioder på året, hvor marken er 'død'. Det betyder blandt andet, at efterafgrøder får lov at stå til 10 dage inden såningen af en ny afgrøde, hvor den nedvisnes.

- Og derefter sås der direkte i efterafgrøden. Uden at slå den ned eller harve den op.

Det betyder, at den nordjyske landmand har en meget simpel maskinpark til at håndtere de 590 hektar jord.

- Jorden skal drives med en mejetærsker, en såmaskine, en sprøjte, en gødningsspreder samt et par traktorer - og så naturligvis nogle kornvogne til at fragte udbytterne hjem, forklarer Søren Havgaard Christensen.

For udbytter er der faktisk til trods for den enkelte maskinpark.

- Vi ligger på niveau i udbytter sammenlignet med før, jeg begyndte med No-Till-konceptet. Eneste forskel er, at vi gør en mindre indsats, påpeger han, men fortæller dog, at man de første år har skruet op for gødningen.

- De nye gødningsregler, hjælper No-Till-konceptet i gang i Danmark, da man de første år bliver nødt til at gøde en smule ekstra for at få jorden ordentligt i gang - men idéen er, at jeg på sigt skal trappe langt ned med både gødning og pesticidforbrug.

Allerede nu sprøjter Søren Havgaard Christensen ikke mod lus i marken.

- Jeg er overbevist om, at når man sprøjter mod skadedyr, så rammer man også de gavnlige dyr for plante- og jordens eget kredsløb, og det vil jeg gerne undgå.

Som en konvolut

Weaving-såmaskinen hos Søren Havgaard Christensen er en seks meter udgave med en korntank monteret på i alt 3.800 liter. I dag kan maskinen også leveres i en kombi-udgave med gødningstank, og her bliver det samlede rumindhold på hele 5.000 liter.

Vælges der gødningsplacering på maskinen, foregår det efter sammensåning, hvor korn og gødning placeres i samme så-rille.

Hos Søren Havgaard Christensen er der monteret placering af flydende gødning, som også foregår i samme sårille, som kornet.

- Der er dobbelt skiveskær som så-disc på maskinen, og de er begge vinklet 45 grader, hvilket er helt unikt, fortæller den nordjyske landmand og henviser til, at de to disc' har forskellige diameter. Den store disc skærer sig igennem jorden, mens den lille disc løfter toplaget af jorden og danner en sårille. Der lægges kernerne, og da der er tale om en vinklet disc, falder jorden sammen igen ligeså snart discene trækkes frem.

- Det betyder, at kernerne afleveres ligesom et brev stikkes i en konvolut. Jorden åbnes meget kortvarigt, og lukkes straks igen. Hvis der var tale om ligestillede skær, ville maskinen presse kernen lige ned i jorden, i stedet for blot at 'aflevere' kernerne i jorden.

Der er desuden tale om en meget tung maskine på 10 ton, men det er netop den store fordel.

- Under så-arbejdet kan liften bag på såmaskinen presses i jorden, så de store kørehjul løftes fra jorden, og derved lægges alt vægten over på såenhederne. Skær-trykket på Weaving-såmaskinen er dermed ganske højt på 220 kg, fortæller Søren Havgaard Christensen.

Han fik leveret maskinen til sæson 2016, og såede det første med maskinen i efteråret 2016.

- Maskinen har kørt ganske upåklageligt lige siden, og jeg har kun få punkter, som jeg ønsker mig bedre. Blandt andet kunne jeg godt tænke mig muligheden for at kunne dele såsæden på hver anden disc. På den måde kunne jeg eksempelvis så raps og ikke ud på én gang i to forskellige dybder.

Det eneste vedligehold, der er blevet udført på maskinen, er skift af lejer.

- Der var tale om traditionelle SKF-lejer, og da maskinen blot kører i det øverste jordlag og arbejder, så forventer jeg fortsat lave vedligeholdesomkostninger på maskinen.

Brændstofforbruget ved såningen ligger på gennemsnitligt 10 liter pr. hektar.

- Jeg kører ikke så stærkt med såmaskinen. Jo langsommere man kører, jo mindre roder man i jorden. Og det er hele idéen med No-Till.