Indehaverne af Midtthy Maskinstation står midt i deres livs krise. Ikano Bank har smækket kassen i og har konfiskeret maskiner for 7,5 millioner kroner.

Brødrene Niels og Erik Husted, der de seneste 25 år har været indehavere af Midtthy Maskinstation, har politianmeldt Ikano Bank og leasingsselskabets konsulent Danvurdering i Vejle for tyveri og selvtægt.

Tirsdag 9. oktober klokken 8 stod der pludselig to mand og en kvinde på gårdspladsen ved Hørdum og krævede at få samtlige maskiner udleveret.

- De siger, at de kommer fra Danvurdering og er udsendt af Ikano og skal have alle vores 45 maskiner udleveret, da leasingsaftalerne er ophævet. De truer os med konkurs og politianmeldelse. De påstår, at vi er i restance med vores indbetalinger til leasingaftalerne. Det er vi ikke vidende om. Vi har betalt alle vores indbetalinger på vores leasingaftale i henhold til de aftaler, vi har lavet med Ikano og har på intet tidspunkt modtaget hverken inkassovarsler eller ophævelser af aftalen fra Ikano, fortæller brødrene Erik og Niels Husted, Midtthy Maskinstation.

De 45 maskiner blev konfiskeret og kørt væk til en maskinhal cirka 10 km fra maskinstationen. En maskinhal, som brødrene har lejet og betalt for i hele 2018, men som altså bliver genlejet af Ikano Bank og bruges til tilbageholdelse af maskinerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Niels og Erik Husted føler sig dårligt behandlet af Ikano Bank og har indgivet politianmeldelse mod leasingselskabet og Danvurdering for uretmæssigt at have fjernet maskinerne fra gården i Thy.

Torsdag 6. december indgav brødrene en stævning mod Ikano med krav om fire millioner kroner i erstatning for tab af omsætning og maskiner.

Politikommisær hos Midt- og Vestjyllands Politi, Bjørn Nørgaard Bo, bekræfter, at politiet har modtaget politianmeldelse, og at sagen nu er sendt til juridisk vurdering i afdelingen for central efterforskning. Politiet undersøger nu, om der er beviser for at rejse sigtelse mod de politianmelde parter.

Ingen opsigelse

Advokat Thomas Jensen, Advokater Haumann og Fastrup i Thisted, er hyret af brødrene til at føre deres sag.

- Der ligger ingen ophævelse af leasingkontrakten. Brødrene har på intet tidspunkt modtaget nogen form for opsigelse af deres aftale med Ikano. De har gennem deres kontaktperson hos Ikano, Finn Kristensen, indgået midlertidig aftale om lempeligere betaling, og den nye aftale har de i god tro overholdt, fortæller advokat Thomas Jensen.

- Indtil man opsiger en leasingkontrakt, kan man ikke hente maskinerne. Man er nødt til lovformeligt at opsige kontrakten og gå fogedrettens vej, siger advokaten.

Advokat Thomas Jensen har på brødrenes vegne været i kontakt med Ikanos advokat om sagen og har efterlyst en ophævelsesskrivelse af leasingkontrakten. Men det dokument har Ikano ikke fremsendt til hverken brødrene eller advokaten før nu. I et brev til brødrenes advokat, skriver Ikanos advokat 21. november, at hun nu ophæver leasingaftalen.

Advokat Tanja Lykke Søndergaard skriver i brevet: Jeg kan forstå, at dette tilsyneladende bestrides, og skal derfor for god ordens skyld på ny på min klients vegne (Ikano Bank red.) meddele, at engagementet ophæves med henvisning til vilkårenens § 14.

Opkrævning på mail

I brevet til brødrenes advokat skriver Ikanos advokat også: Min klient er således af den klare opfattelse, at afhentningen af udstyret den 9. oktober 2018 skete på baggrund af en aftale indgået mellem parterne primo september 2018, idet der bestod en ganske betydelig restance med betaling af leasingydelserne for perioden efter den 1. april 2018, skriver advokat Tanja Lykke Stougaard, Horten Advokatpartnerselskab, på vegne af Ikano 21. november.

Den 6. december, næsten to måneder efter Ikanos afhentning af maskinerne, får brødrene en ny opkrævning på leasingaftalen, som om den stadig er gældende. Opkrævningen indeholder tilmed leasingydelse for to maskiner, som Ikano allerede har videresolgt til en anden maskinstation.

Maskinbladet har haft mulighed for at se korrespondancen mellem brødrene og Ikano. Flere mails bekræfter brødrenes forklaring. I en mail kan man læse, at Ikano arbejder på en ny aftale, og at brødrene blot skal indbetale det nævnte beløb.

Brødrene får også tilladelse af Ikano til at sælge tre maskiner på auktion i august i år for at indfri noget af leasingaftalen.

Uenige parter

Brødrene har forelagt forløbet i sagen for deres forsikringsselskab IF Forsikring, der har givet tilsagn om at betale sagens omkostninger.

Tilbage står brødrene i dag med en fuld ordrebog, men ingen maskiner.

- Vi har indgået leasingaftaler med andre firmaer, men dem har vi nu ingen mulighed for at overholde, da virksomheden er lukket ned. Så vi står virkelig i en låst situation. Tæppet er fuldstændig revet væk under os, siger brødrene.

Torsdag 6. december modtog brødrene fogedbegæring fra Ikano, hvor leasingfirmaet kræver at få køretøjerne udleveret.

Maskinbladet har forsøgt at få en kommentar fra Ikano Bank, men de ønsker ikke at udtale sig om en verserende sag.