Fra 2025 er slut med en-strengs hydrauliske bremseudtag på traktorer, og derfor opfodrer konsulent til, at man overvejer luftbremser.

I Danmark har vi tradition for at anvende en-strengs hydrauliske bremser på påhængskøretøjer. Det har været en prisbillig og god løsning, når bremserne ellers vedligeholdes. Fra 2018 skal nye EU-typegodkendte traktorer udstyres med to-strengs bremseudtag - enten luft eller hydraulisk. Formålet fra EU's side er et ønske om at forbedre sikkerheden.

I en overgangsperiode tillades det, at nye traktorer kan leveres med både et to-strengs bremseudtag, samt et en-strengs bremseudtag som vi kender det i dag. Herved kan eksisterende påhængskøretøjers en-strengs bremsesystemer tilkobles.

På nuværende tidspunkt er det ikke sandsynligt, at en-strengs bremseudtag kan tilkøbes efter 2025.

- Henning Sjørslev Lyngvig, Konsulent DM&E Agro.

Denne overgangsperiode løber frem til 2025, hvorefter en-strengs bremseudtag ikke længere tillades. Eksisterende en-strengs bremser på påhængskøretøjer kan herefter kun anvendes på traktorer af ældre dato end 2025.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

På nuværende tidspunkt er det ikke sandsynligt, at en-strengs bremseudtag kan tilkøbes efter 2025. Ej heller som en integreret løsning på to-strengs hydrauliske bremseudtag hvor den ene linje kan anvendes til påhængskøjer med et-strengs bremser.

Hvad gør køberen?

På de fabrikater der kun tilbyder to-strengs luftbremser, har fabrikatet truffet valget for traktorkøberen. Her kan følgende fremgangsmåde anbefales:

Traktorer: Når der købes en ny traktor med to-strengs (luft) bremseudtag, kombineres det med et et-strengs hydraulisk bremseudtag frem til 2025.

Påhængskøretøjer: Frem til 2025 kan der fortsat vælges påhængskøretøjer med en-strengs bremser. Men man bør overveje at vælge to-strengs bremser nogle år forud for 2025, i forhold til udskiftningsstrategi. Hvis påhængskøretøjet forventes solgt før 2025, er det mindre vigtigt, men kan dog påvirke gensalgsværdien. I en overgangsperiode kan man eventuelt overveje at købe et dobbelt bremsesystem på påhængskøretøjet med både to-strengs luft-bremser (til nye traktorer) og en-strengs hydrauliske bremser (til ældre traktorer).

På de fabrikater der både tilbyder enten to-strengs luft-bremseudtag eller to-strengs hydrauliske bremseudtag, skal køber vælge system. Frem til 2025 vil traktorer med et to-strengs hydraulisk bremseudtag typisk være udstyret med et ?autodetect system? hvor den ene bremselinje kan bruges til en-strengs bremser. Denne ellers udmærkede løsning må dog ikke tilbydes fra 2025. Fra dette skæringspunkt kan påhængskøretøjer med en-strengs bremser ikke sammenkobles med nye traktorer.

To forskellige systemer

Som minimum skal et to-strengs bremsesystem sikre, at påhængskøretøjet nedbremses automatisk, hvis forbindelsen brydes. Der kan både være tale om to-strengs hydraulisk bremseudtag, eller et to-strengs pneumatisk bremseudtag (luft). Der er ingen grund til at tro, at det ene fungerer bedre end det andet, selvom mange chauffører foretrækker luftbremser, fordi de er lettere at dosere.

En række traktorfabrikater tilbyder kun to-strengs luft-bremseudtag, mens andre fabrikater både tilbyder en hydraulisk- eller en luft-løsning. DM&E vurderer, at den EU bestemte overgang til to-strengs bremseudtag, kan være en god lejlighed til at overveje, om traktorkøberen skal vælge luftbremser i fremtiden. Dette underbygges af, at det i EU vurderes, at to-strengs luftbremser på påhængskøretøjer kan blive billigere end to-strengs hydrauliske bremser.

Grunden til dette er, at to-strengs luft-bremsesystemer masseproduceres til lastbiler og anhængere. Modsat menes den hydrauliske løsning at blive billigere end luft-løsningen på nye traktorer. Den samlede prissætning er ved at blive undersøgt.