Köckerling kører netop nu test på dybdeharvning ud fra GPS-koordinater.

I fremtiden kan en opgave med dybdeharven, meget vel bestemmes ud fra mejetærskeren eller en drone.

Det udbyttekort, som mejetærskeren laver, gives videre til blandt andet dybdeharven, og fortæller harven, hvor på marken der skal harves i hvilken dybde, ud fra informationer om blandt andet udbytte og jordbundsforhold.

- Er jordbunden måske hård ler i den ene ende af marken, løst sand i den modsatte ende, og meget stenholdigt midt på marken, så kan Köckerling dybdeharven ændre dybden ud fra jordforholdene, og samtidigt ud fra de informationer, som mejetærskeren har indsamlet fra marken under den forudgående høst, fortæller Stefan Kröger, der er marketingansvarlig hos Köckerling.

Fortæller om dybden

Hele systemet er opbygget ud fra sensorer, som er monteret på de hydrauliske dybdehjul forrest på harven. De fortæller computeren i kabinen om den aktuelle dybde for harven, og computeren snakker sammen med traktorens autostyring, hvor et markkort ligger fra bedriftens computer, som måske har data fra en drone, GreenSeeker på sprøjten, et udbytte kort fra mejetærskeren eller lignende.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Eksempelvis kan mejetærskeren berette om udbyttet og fortælle harven, hvor der efterfølgende skal laves en dybere eller måske mere øverlig bearbejdning af jorden, fortæller Stefan Kröger.

Det vil også blive muligt for landmanden, at gå ind på markkortene, og måske sætte harven dybere i over en bakketop, og måske knap så dybt i ved en lavning.

Ide fra Rusland

Köckerling fik ideen til systemet fra nogle russiske kunder, som efterspurgte et kontrolsystem til harverne.

- Kunderne var trætte af, at deres medarbejdere ikke harvede i den korrekte dybde. Hvis noget skulle harves i cirka 20 centimeters dybde, så blev der måske kun harvet i fem centimeters dybde, og medarbejderne stjal den øvrige dieselolie, som traktoren ville have brugt, for at arbejde i den aftalte dybde.

- Nu kan bedrifterne holde nøje øje med dybden på harverne, og dermed sikre at jorden bliver bearbejdet, og der dermed ikke er overskydende dieselolie, som stjæles.