Samson Agro kan fra sæson 2016 måle gødningsværdien i gyllen. Det sætter brugen af gylle i en nyt og spændende perspektiv.

Nyheden med en NIR-sensor på en gyllevogn blev vist for første gang på Agritechnica i efteråret 2015.

John Deere har udviklet en NIR-sensor, som ikke bare måler og kontrollerer gødningsindholdet i gyllen, men også kan benyttes til at måle næringsindhold på finsnitteren.

Det, at kunne måle på gyllen, gør det også lettere at fastslå værdien af gyllen.

- Søren Mejlstrup Jensen, Samson Agro.

Den opsamlede data kan efterfølgende benyttes af andre maskiner så som gødningsspredere og lignende. Danske Samson Agro er helt med i front på området og tilbyder en sammenkobling med NIR-sensoren som går ind og styrer og regulerer gyllevognen. Dermed bliver det muligt at udnytte markens potentiale fuldt ud.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det sætter udbringning af gylle i et nyt og spændende perspektiv, fortæller Søren Mejlstrup Jensen, produktchef hos Samson Agro.

- I stedet for tons pr. hektar, kan vi i stedet udbringe det vi vil opnå. Vi kan indtaste mål og grænser for N, P, K, NH4 og tørstof.

Søren Mejlstrup Jensen giver et eksempel på en mark, hvor udvaskningen måske er større i den ene ende af marken end i den anden, og dermed kan N-indholdet måske hæves der, hvor udvaskningen er mindst, og sænkes, hvor den er størst.

- Man kunne måske også forstille sig, at vi med tiden kan få lov at bruge mere N, hvis vi kan bevise, at vi tildeler kvælstof efter der, hvor marken får mest ud af det. Og bevis-materialet sidder nu på gyllevognen.

- Det at kunne måle på gyllen gør det også lettere at fastslå værdien af gyllen. Det åbner måske op for at man kan 'bytte' eller handle mere med gyllen for at undgå de lange transport afstande ud til marken.

Snakker med finsnitter

Systemet består af en NIR-sensor, som måler gyllen 4.000 gange i sekundet. Sensoren er monteret, så den måler gyllen, når den læsses af vognen.

- Det er meget mere præcist at måle gyllen, når den forlader gyllevognen, da gyllens sammensætning ændre sig fra gylletanken, og indtil den bringes ud, på grund af bundfældning i gyllevognen, påpeger Søren Mejlstrup Jensen.

Det data, som gyllevognen opsamler fra gyllens indhold, holdt op mod placeringen på marken samles på myjohndeere.com, og her kan et markkort tegnes.

- Når afgrøden på marken enten høstes eller snittes, så kan NIR-sensorer på mejetærskeren og finsnitteren holde udbytterne op mod tildelingen af gyllen, og på den måde, kan gyllevognen ud fra markkort se, hvor der er potentiale for at hæve N-tildelingen, og hvor der vil være fornuftigt at sænke tildelingen, forklarer Søren Mejlstrup Jensen.

Han henviser til et markkort, hvor man kan se, at der er tilført samme antal N pr. hektar, men hvor ton pr. hektar bestemt ikke stemmer over ens.

- I det ene træk er der kørt fem læs ud, mens der i det næste træk kun er udbragt et enkelt læs fra gyllevognen. Pludselig kan vi se, hvor meget N der egentligt er i gyllen, og det kan måske også rejse næste spørgsmål: Er der overhovedet gylle nok til arealerne, eller er der for meget, når vi kigger på eksempelvis N-værdien?

John Deere samarbejde

Styringen og reguleringen af gyllevognen er udviklet i samarbejde med John Deere, og det giver derfor en række fordele, hvis der er en John Deere-traktor spændt foran gyllevognen.

- Eksempelvis kan systemet gå ind og overtage styringen af traktoren under gyllekørsel. Når eksempelvis N-værdien pr. hektar er indtastet, så styrer traktoren selv fremkørselshastigheden i forhold til den mængde N der skal køres ud pr. hektar, fortæller Søren Mejlstrup Jensen og forklarer, at det eneste systemet kræver, er foruden sensoren på gyllevogne, autostyring på traktoren med Starfire-antenne og 2630-terminal.