Stor fordeling af marktryk giver bedre udbytte viser nye undersøgelser, og maskinstation opnår stor kapacitet på forholdsvis lille maskine.

Med en 15 kubikmeter tank og 1300 millimeter trædeflade på baghjulene og 1050 millimeter trædeflade på forhjul, så er der virkelig tale om en maskine på listepoter, når Kni Maskinstation kører i marken med TerraGator 8333.

- Sammen med en 50 kubikmeter buffertank, som altid følger maskinen, så opnår vi faktisk en ret stor kapacitet med minimalt marktryk, fortæller Jens Hansen, indehaver af Kni Maskinstation.

Maskinstationen købte til sæson 2015 en brugt trehjulet TerraGator 8333 selvkørende gyllenedfælder samt den 50 kubikmeter buffertank:

- Vi har monteret et hurtigttræk bag på nedfælderen, og dermed, har TerraGator'en altid buffertanken med i marken, og får gyllen leveret lige til markkanten. Når der bliver for langt fra nedfælde-området til buffertanken, flytter TerraGator'en blot buffertanken tættere på.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Udbyttefremgang

Mogens Kjeldal fra brancheforeningen Danske Maskinstationer & Entreprenører påpeger den store fordel i gyllenedfældning med både lav egenvægt og marttryk, som de danske maskinstationer kan tilbyde:

- Faktisk viser nye undersøgelser fra Seges og Aarhus Universitet, at der ved selvkørende gyllenedfælder, er et direkte udbyttefremgang at hente, i modsætning til kørsel med gyllevogn og traktor, fortæller Mogens Kjeldal, teknik rådgiver hos Danske Maskinstationer & Entreprenører.

Undersøgelserne bygger på nedfældning i sortjord, og der er ifølge rådgiveren en nøje sammenhæng mellem trædeflade og udbytte.

- Undersøgelserne viser, at jo større areal gyllevognen træder på, jo større er udbyttefremgangen. Hvis der eksempelvis ved seks meters arbejdsbredde køres med 300 millimeter dæk, vil det overkørte areal ligge på 10 procent, ved 600 millimeter dæk, vil det være det dobbelte, nemlig 20 procent, og ved 1100 millimeter er vi helt oppe på 37 procent. Dermed peger Mogens Kjeldal på, at når det samme tryk skal fordels på 37 procent af det overkørte areal, så får man en skånsom gyllekørsel, som undergrunden kvitterer for i bedre udbytter.

- Den meget lave belastning fra det selvkørende trehjulede gyllekøretøj skyldes at der aldrig kommer mere end et hjul i hvert spor. Kombineres dette med et meget bredt hjul monteret med dæk hvor dæktrykket er lavt viser det sig nu ifølge forskerne at belastningen både i overfladen og i dybden mindskes.

Stor kapacitet

At trædefladen er stor, er også én af grundene til, at Kni Maskinstation kan sætte den selvkørende Terra Gator til at køre steder, hvor gyllevognene ikke kan færdes.

Når buffertanken altid står i nærheden, giver det selvsagt en god kapacitet på gyllenedfælderen, og Tom Sørensen, som er daglig chauffør på maskinen, fortæller om stor kapacitet i løbet af forårssæsonen:

- Vi kan let komme op på 100 ton i timen med maskinen, og vores gennemsnit i løbet af foråret ligger faktisk på 75 ton i timen, så der er ret god kapacitet i den selvkørende gyllenedfælder til trods for et lille tankindhold.

Tom Sørensen beretter om en rigtig god manøvredygtighed med den trehjulet maskine, som nærmest vender rundt på en tallerken:

- Med en arbejdsbredde på seks meter, er det ikke noget problem at køre op i trækket lige ved siden af det man kommer fra, men vi har også autostyring på maskinen, så det er muligt at springe træk over.

- Faktisk plejer jeg at tage forageret hele vejen rundt om marken til sidst, da det sætter kapaciteten yderligere op på maskinen, og jeg på autostyringen let kan springe i trækkene.

Han fortæller desuden at trækkraften er optimal på den selvkørende gyllenedfælder, da der fra terminalen i kabinen kan opsættes hvor mange procent der skal trækkes på for- og bagaksel.

Disc-nedfælder er populær

Kni Maskinstation har ombygget en seks meter Horsch Joker disc-harve med fordeler og spændt den efter Terra Gatoren.

Desuden kører maskinstationen med én af de få producerede SD disc-nedfælder fra Samson Agro.

- Vi har kørt med Horsch-nedfælderen i tre år, og det eneste minus er den smalle bredde på seks meter, for det er virkelig en god nedfælder, påpeger Jens Hansen og fortsætter:

- Grunden til at nedfælderbredden kun er seks meter, skyldes vægten på disc-nedfælderen, som ellers vil blive voldsom tung, men faktisk så passer den seks meter nedfælder fint til den forholdsvis lille tank på Terra Gatoren, konkluderer Jens Hansen.

Generelt set, så er Jens Hansen meget glad for de to disc-nedfældere, som kører godt i store planterester.

- Især ved gyllenedfældning i stor halmmængde forud for rapssåningen, er disc-nedfælderen helt optimal.

Han nævner også det lave timeforbrug til vedligehold på nedfælderen, da der ikke skal vendes og skiftes spidser når arbejdsdagen er omme.

Tung kontra let

Kni Maskinstation dækker faktisk hele paletten, når det gælder om tung og let gyllekørsel.

- Når vi kommer op på en stor arbejdsbredde, som ved udkørsel af gylle med slanger, så er der mere idé i at lade et tungere kørertøj køre på marken, fortæller Jens Hansen.

Derfor investerede maskinstationen i en 35 kubikmeter gyllevogn med 36 meter slangebom og tre kubikmeter fronttank til sæson 2015, og hele gyllesættet kommer dermed op og kan tage et helt læs gylle fra Kni Maskinstations fireakslede 38 kubikmeter gylletrailer.

Gyllevognen er monteret uden tårn, og skal derfor blive på marken hele tiden. Konceptet fungerer lidt som en udlægger, og det er populært blandt kunderne:

- Vi har flere kunder, som kun vil have, at vi kommer med dette gyllesæt, da det laver et utrolig flot arbejde i marken, påpeger Jens Hansen og hentyder til, at der ikke bliver opkørte forager og mange ind- og udkørsler fra marken, når gyllevognen bliver på marken hele tiden.

- Selvom prisen pr. kubikmeter er lidt højere, så kan man nærmest ikke se, at vi har kørt på marken, når vi er færdige, og det er kunderne rigtig godt tilfredse med.

Kni Maskinstation råder selv over to lastbiler, og det giver en stor fleksibilitet, for det kræver en anelse mere planlægning mellem lastbiler og gyllevogn.

- Men det er alligevel noget lettere, end hvis også det skulle passe sammen med en buffertank, fortæller Jens Hansen.

Erfaringerne viser ofte, at en buffertank kun står rigtigt de første par timer. Det kan derfor hurtigt blive en udfordring at få flyttet buffertanken rundt, så den står optimalt hele tiden.

Chaufførerne får det til at passe så nogenlunde, og den værste ventetid undgås.

- Det er dog svært at undgå fuldstændigt, og derfor har vi valgt at lade gyllevognen køre på kubikmeterpris, mens lastbilerne kører på timeløn, og dermed kan det bedre forsvares, at gyllevogne holder og venter på lastbilerne, forklarer Jens Hansen.