Automatisk oplæsning:

Betydeligt færre ammekøer det seneste årti

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Bestanden af ammekøer i kødkvægproduktionen i Danmark er faldet 27 procent på ti år og er nu på 82.000 dyr.

I 2020 var der 6.658 bedrifter med ammekøer, mens der i 2010 var 8.412, skriver Danmarks Statistik i en opgørelse over kvægbestanden 30. juni.

Lidt over 60 procent af bedrifterne havde under ti ammekøer både i 2010 og 2020 og 23 procent af ammekøerne. I samme periode er det totale antal kvæg faldet 8 procent, dog er antallet af malkekøer kun faldet 1,6 procent.

1,5 millioner stykker kvæg

Den samlede kvægbestand var 1,5 millioner dyr 30. juni 2021, hvilket er et fald på 0,9 procent. siden samme tidspunkt sidste år. Faldet skyldtes både færre tyre og stude samt køer, mens antallet af kvier steg lidt. Tyre og stude udgjorde 226.500 stk. og kvier 630.000 stk, skriver Danmarks Statistik.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der var 647.000 køer, fordelt på 82.000 ammekøer og 565.000 malkekøer. For malkekøerne var det en nedgang i antallet på 0,4 pct. i forhold til sidste år. Både kvier, malkekøer, tyre og ammekøer er i overtal i Jylland og blot 12 procent findes øst for Lillebælt, viser opgørelsen over kvægbestanden.

Sengestalde - mest anvendt

Sengestalde er den mest udbredte staldtype til kvæg. I 2020 var 60,7 procent af kvæget i denne type stald, mens 32,2 procent var i stalde med dybstrøelse, 5,1 procent i bindestalde og andre staldtyper og blot 1,9 procent var ikke på stald.

Næsten halvdelen af Danmarks kvægbestand kommer på græs en del af året. I 2020 var næsten halvdelen af kvæget på græs en del af året.

Resultat på 1,1 millioner kroner i 2020

De seneste foreløbige økonomiske tal viser, at økonomien for heltidsbedrifter med mælkeproduktion gav et resultat på 1,1 millioner kroner i 2020 både for konventionelle og økologiske mælkebedrifter. læse mere i: Nyt fra Danmarks Statistik 2021:260.

I forhold til 2019 steg resultatet for de konventionelle, mens det faldt lidt for de økologiske bedrifter, hvilket primært kan henføres til mælkeprisen.

Læs mere om kvægbestanden.