Automatisk oplæsning:

Afhøringerne i minkkomissionen går i gang i oktober

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Folketinget har afsat 33 dage til afhøringer i sagen om minkaflivningerne. Første afhøring er sat til den 7. oktober ved retten på Frederiksberg.

Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink eller minkkommissionen indledte sit arbejde den 23. april 2021 og er klar med de første afhøringer i starten af oktober. Endnu har kommissionen ikke meldt ud, hvilke ministre og myndigheder der skal afhøres først.

Kommissionens medlemmer består af landsdommer og formand for kommissionen Michael Kistrup, professor Helle Krunke og advokat Ole Spiermann.

Granskningskommissioner er en ny undersøgelsesform, der blev vedtaget med lov nr. 671 af 19. april 2021.

Kommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for relevante myndigheders og ministres handlinger og involvering i tilknytning til beslutningen i november 2020 om, at alle mink i Danmark skulle aflives straks som led i indsatsen til bekæmpelse af covid-19, skriver Folketinget på sin hjemmeside om minkkommissionen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Frem til pressemødet den 4. november

Granskningskommissionen skal undersøge og redegøre for beslutningsprocesserne i og imellem relevante myndigheder, fra første gang spørgsmålet om hjemmel til aflivning af alle danske minkbesætninger blev drøftet og/eller omtalt i materiale til møder i regeringsudvalg, herunder forberedende embedsmandsudvalg, og frem til den 4. november 2020, hvor regeringen offentliggjorde sin beslutning.

Granskningskommissionen skal for den nævnte periode prioritere sin undersøgelse, således at forløbet i de sidste godt 2 uger af perioden tillægges størst opmærksomhed.

Granskningskommissionen skal for den nævnte periode navnlig undersøge og redegøre for spørgsmål om overholdelse af gældende ret og i den forbindelse foretage en selvstændig vurdering af, hvorvidt der på tidspunktet for regeringens offentlige tilkendegivelse af sin beslutning var hjemmel til dette tiltag.

Mangel på lovhjemmel

I forlængelse heraf skal granskningskommissionen undersøge og redegøre for, hvorvidt og i givet fald hvornår i forløbet og på hvilken måde ministre, herunder statsministeren, blev gjort bekendt med oplysninger, der kunne indikere, at der muligvis ikke var hjemmel til påtænkte eller besluttede tiltag. Det skal i den forbindelse belyses, hvordan de pågældende ministre reagerede på sådanne oplysninger.

Granskningskommissionen skriver, at den skal undersøge og redegøre for beslutningsprocesserne i og imellem relevante myndigheder fra offentliggørelsen af regeringens beslutning den 4. november 2020 og frem til vedtagelsen af lovforslag nr. L 77 om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink den 21. december 2020.

Rigtige eller forkerte oplysninger

Det ønskes især belyst, om de deltagende ministre gav rigtige og fyldestgørende oplysninger til offentligheden, samt om myndigheder og ministre, herunder statsministeren, modtog oplysninger, der kunne indikere, at der muligvis ikke var hjemmel til påtænkte eller besluttede tiltag, og i givet fald, hvordan de reagerede herpå.

Ydermere skal granskningskommissionen for denne periode undersøge og redegøre for Statsministeriets og øvrige myndigheders involvering og kommunikation med offentligheden i almindelighed og de berørte minkavlere i særdeleshed samt vurdere lovligheden af denne kommunikation, skriver Minkkommissionen på Folketingets hjemmeside.

Afhøringerne bliver afsluttet 28. januar 2022.

Frem til 1. januar 2022 er det ikke lovligt at indføre mink eller drive minkavl i Danmark.