Automatisk oplæsning:

Kommune genskaber vild natur for 53 millioner kroner

00:00
Hastighed: ???x
00:00

13 kilometer vandløb skal genskabes i et naturligt forløb til gavn for havmiljø og dyreliv.

Næstved Kommune er i gang med at genskabe et vandløb og dermed oversvømme et større landområde for 53 millioner kroner.

Det skriver TV2.

Gennem de seneste århundreder er Saltø Å og Harrested Å blevet rettet ud, så der kunne dyrkes landbrug på de omkringliggende marker. Men nu skal vandløbet altså igen sno sig.

En af lodsejerne er glade for, at åen genoprettes.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg er ved at være så gammel, at jeg skal tænke på at trække mig tilbage, og så skal jeg måske forpagte jorden ud, og som det er nu, er jorden meget mere samlet i store stykker, velarronderet og det hele, så det kan ikke blive bedre, siger Jørgen Rasmussen fra Agerup, der er en af lodsejerne.

Vandløbet strækker sig 13 kilometer, og vådområderne langs åen udgør 172 hektar. Næstved Kommune forventer, at etableringen af vådområdet vil fjerne cirka 22 ton kvælstof inden udløb i fjorden.