Automatisk oplæsning:

Danmarks første biogasdrevne 50-tons lastbil

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Nyt projekt med støtte fra Vejdirektoratet sætter gang i omstillingen af danske lastbiler til klimavenlig transport med biogas.

Til sommer bliver gylletransporten til Horsens Bioenergi mere klimavenlig, når en ny biogastankstation med støtte fra Klimapuljen åbner hos biogasanlægget ved Horsens N-afkørslen.

Som den første i Danmark har HV Transport investeret i en 50 tons biogaslastbil til transport af biomasse mellem landbruget og biogasanlægget. Det skriver HV Transport i en pressemeddelelse.

-Det er en spændende opgave at skulle være med til at løse. Vi er stolte over, at vi nu for alvor får taget hul på den grønne omstillingen af de allertungeste transporter, siger vognmand Poul Jørgensen fra HV Transport.

Det er dog ikke uden problemer at omstille til biogas, da der ikke er mange udbydere af gaslastbiler til den tunge transport. På købstidspunktet var den største gaslastbil, som er på markedet, en Scania 410 HK, hvilket valget blev.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

HV Transport har fået har derudover fået tildelt tilskud til næste tre styk CBG-lastbiler. HV Transport A/S fornyer derudover lastbilparken med syv nye lastbiler i 2021

- Vi er gået til opgaven med åbne øjne og minder os selv om, at for blot 10 år siden stod der 320 HK på de biler, der skulle løse de tunge opgaver. Det er vel en af de omkostninger, der er ved at være den første i Danmark til at få den tunge del af lastbiltransporten over på biogas, siger Poul Jørgensen

En miljørigtig investering med udfordringer

CBG-køretøjer er ikke blot klimavenlige, de støjer mindre end deres dieselmodstykke og har også mindre partikelforurening. De kan derfor efterleve miljøzoneregler. Samtidig stiger efterspørgslen af gaslastbiler i hele Europa.

Til gengæld halter Danmark bagefter, hvad angår biogastankstationer, da lastbiler på komprimeret biogas (CBG) kræver oftere påfyldning. Det er vigtigt at have en tankstation tæt på transportopgaverne, hvilket Vejdirektoratets pulje til omstilling af erhvervstransport nu bidrager til.

- Det er en stor fordel, at vi kan tanke lige der, hvor vores lastbiler kører. Men hvis biogassen for alvor skal udbredes, så kræver det flere tankstationer rundt i landet. Vi holder selv til i Herning og ser også gode muligheder for at placere et tankanlæg her, men det kræver bedre økonomi, hvis vi skal i gang i vores lokalområde, mener Poul Jørgensen

Høje afgifter på biogas

Hos brancheorganisationen Biogas Danmark hilser man initiativet velkommen, men understreger samtidig, at der er store økonomiske udfordringer ved omstilling til biogas produceret på gylle og bioaffald. Hvis en vognmand vælger biogas frem for diesel, kommer han til at betale højere energi- og CO2-afgifter.

Det skyldes, at biogas beskattes som fossil naturgas, når det leveres til tankstationen via gasnettet - selvom biogas leverer drivhusgasreduktioner både i den tunge transport og ved at fjerne metanudledning fra husdyrgødning.

- I forhold til behovet for biogas til industri, el- og varmeproduktion er der et stort overskydende biogaspotentiale, der kan levere hurtige og markante CO2-reduktioner i den tunge transport. Derfor er der
behov for, at politikerne leverer en ekstra indsats for at sikre biogassen bedre vilkår, så lastbilerne for alvor kan komme i gang med at bidrage til, at vi når 70-procentsmålet, siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

For Poul Jørgensen fra HV Transport er der ingen tvivl:

"-i har fået kr. 60.000 pr. lastbil fra klimapuljen til at omstille transporten i dette projekt, hvilket gør det mere interessant at køre på biogas. Men det virker ikke gennemtænkt, at man skal straffes af staten for at vælge dieslen fra og klimaet til. Sænker man derimod afgifter på biogas ift. diesel, så kan vi dækket nogle af vores meromkostninger

Lige nu koster gaslastbilen mere end dieseludgaven, men forskellen vil sandsynligvis falde i takt med, at flere efterspørger gaslastbiler. En ligestilling af afgifterne vil styrke konkurrenceevnen og sætte skub i konvertering fra diesel til CBG.

Uanset udfordringer så bliver de fire tankstationer en realitet til sommer og med støtte fra Klimapuljen kommer biogassen endelig ud i godstransporten. Et stort skridt i retning af et klimavenligt Danmark.

Projektet har fået støtte fra puljen til omstilling af erhvervstransport og blandt projektpartnerne er nogle af landet største logistik- og transportvirksomheder samt tre biogasanlæg. Det er virksomheden Bioman ApS, der står for projektet og ejer de fire tankstationer.