Automatisk oplæsning:

Nyt EU-regelsæt på dyresundhedsområdet

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Der er kommet et nyt regelsæt på dyresundhedsområdet i EU. Det er EU's dyresundhedslov, som fandt anvendelse fra den 21. april 2021.

Der er kommet nyt regelsæt på dyresundhedsområdet. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det nye regelsæt udgøres af en fælles ramme i en hovedforordning, dyresundhedsloven, og detaljer i flere supplerende forordninger (substanslovgivning). Hovedforordningen fra EU om overførbare dyresygdomme trådte i kraft den 21. april 2016 og skal anvendes sammen med de supplerende forordninger fra den 21. april 2021.

- Reglerne er en del af EU's strategi på dyresundhedsområdet om, at "det er bedre at forebygge, end at helbrede". Strategien sigter mod at fremme dyresundheden ved at lægge større vægt på forskning, forebyggende foranstaltninger, sygdomsovervågning og sygdomsbekæmpelse, skriver Fødevarestyrelsen.

Dyresundhedsloven fastsætter derfor regler om at forebygge, overvåge og bekæmpe dyresygdomme, der udgør en risiko for dyre- eller folkesundheden i EU, som eksempelvis fugleinfluenza, afrikansk svinepest og rabies. Og så fastlægges det nu, at alle, der har med dyr at gøre, har et ansvar for at deres dyr er sunde og raske og ikke spreder sygdomme.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I dyresundhedsloven er der blandt andet krav til overvågning og bekæmpelse af dyresygdomme, registrering og godkendelse af virksomheder og transportører, flytning og sporbarhed af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, herunder samhandel inden for EU og import fra tredjelande af disse varer.

Fødevarestyrelsen skriver, at man er i gang med at tilpasse de danske regler til den nye forordning. Arbejdet er forsinket dels pga. mink-sagen, dels pga. forsinkelser med de supplerende forordninger i EU.

Fødevarestyrelsen har løbende orienteret erhvervet f. eks. gennem møder eller ved at informere på Fødevarestyrelsens hjemmeside og arbejder fortsat sammen med erhvervet for at få belyst de forhold, der fremadrettet gælder for erhvervet.