Automatisk oplæsning:

Debat: Et indgreb kræver ordentlig viden

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Debatindlæg af formand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen.

Den kemiske status for 40 % af overfladevandet er ukendt, hvilket indikerer, at overvågningen i mange medlemsstater er utilstrækkelig.

Sådan står der i en opfølgning til EU's vandrammedirektiv. EU mener altså, at kemisk kendskab til 40 % af overfladevandet i vandløbene er utilstrækkelig - derfor kan det undre, at Danmark år efter år slipper afsted med blot at måle i 1,5 til 3 % af vandløbenes overfladevand.

Når Danmark så endelig måler, er det oftest kun for kvælstof og fosfor - selvom EU fremhæver, at der skal måles for al menneskelig aktivitet.

Vi ved fra de seriøse danske forskere, at ålegræsset, der er indikator for en god miljøtilstand, trivedes i år 1900 - hvor landbruget udledte stort set den samme mængde kvælstof fra rodzonen som i dag. Alligevel kræver politikerne - også i de nuværende landbrugspolitiske forhandlinger - at der bliver sat ind overfor kvælstof på markniveau med særdeles barske metoder. Det eneste, det vil medføre, er, at man reducerer en miljø- og klimavenlig landbrugsproduktion. Det vil ikke kunne måles i vandmiljøet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hvorfor ikke måle på, hvad der ellers kunne tænkes at være i vandmiljøet af kemiske stoffer - f.eks. fra rensningsanlæg - inden politikerne begynder at køre store produktionsødelæggende regler ud over landmandens marker? Man skal da kende tilstanden, inden man beslutter sig for medicinen.

Man lægger da heller ikke benet i gips, hvis det er armen, der er brækket...