NOVANA-rapporten viser ingen signifikante ændringer i koncentrationen af uorganiske næringsstoffer fjorde og kystvande de seneste 10 år, og derfor mener BL, at den danske kvælstofindsats er forfejlet.

Siden den 22. december har landbruget ventet på et udspil omkring de kommende Vandområdeplaner for perioden 2021 til 2027, hvilket umiddelbart skal føre det danske vandmiljø til en god økologisk tilstand, hvis Danmark efter den tredje og foreløbigt sidste vandplansperiode skal overholde målsætningerne i EU's vandrammedirektiv.

For at nå i mål i perioden, er udkastet til den næste danske vandplan lige nu ved at blive gransket i Miljøstyrelsen med baggrund i beregninger fremsat af Aarhus Universitet, og egentlig skulle planen være fremsat af regeringen, så de kan komme i de påkrævede seks måneders høring, så landbruget og andre interessenter kan komme med ændringsforslag, der så skal indarbejdes i den endelige plan, der skal præsenteres senest den 22. december 2021.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.