Automatisk oplæsning:

L&F: Positivt med alternativer til de pligtige og husdyrefterafgrøder

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Torben Hansen kalder det en stor hjælp, at landmænd for mulighed for at benytte præcisionslandbrug som alternativ til de pligtige og husdyrefterafgrøder.

Landbrugsstyrelsen offentliggjorde i dag plantedækkebekendtgørelsen. Offentliggørelsen bliver velmodtaget i Landbrug og Fødevarer.

- Vi vil gerne kvittere for, at det nu bliver muligt at anvende præcisionslandbrug og kvælstoffikserende arter som alternativer til de pligtige og husdyrefterafgrøder. Det er en stor hjælp for rigtig mange landmænd at paletten af virkemidler nu udvides lidt. Vi havde dog gerne set at det også var muligt at anvende de to nye alternativer i den målrettede regulering, da det er her behovet er størst. Vi hæfter os dog ved, at Landbrugsstyrelsen forventer det bliver muligt fra næste år, siger Torben Hansen, formand for Landbrug og Fødevarer, planteproduktionen.

- I forhold til de kvælstoffikserende efterafgrøder ser vi dog en udfordring i, at landmanden ikke får mulighed for at lave sine egne blandinger, men at disse skal købes af en foderstofforretning eller frøfirma. Der er stor forskel på, hvilke kvælstoffikserende arter der virker godt på de forskellige bedrifter. Derfor håber vi meget det bliver muligt at anvende egne blandinger, og vi giver gerne forslag til hvordan det kan gøres.

Selvom Torben Hansen grundlæggende er tilfreds med mange ting i bekendtgørelsen, så er der også områder, hvor der er plads til forbedringer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi ser også med tilfredshed på, at kvotereduktionen ved senere etablering af efterafgrøderne bliver nedjusteret og at reglerne for overdragelse af efterafgrøder bliver en smule mere enkle. Det er dog vigtigt at sige, at med det nuværende krav om målrettede efterafgrøder er uholdbart stort og omkostningsfuldt benspænd for optimale sædskifter. Det er en tikkende bombe under dansk landbrug, der sprænger i dårligt høstvejr. Derfor er det vigtigt fortsat at give landmanden langt flere redskaber, så den enkelte landmand få størst mulig valgfrihed, udtaler Torben Hansen.