Automatisk oplæsning:

L&F: Naturnationalparkerne er stadig en god idé

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Debatindlæg fra Lone Andersen der er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Jeg har på det seneste talt med nogle landmandskolleger, som undrer sig over, at Landbrug & Fødevarer bakker op om de nye naturnationalparker, særligt efter den seneste tids debat om dyrene i Nationalpark Mols Bjerge. Derfor tænker jeg, det er på sin plads at uddybe og præcisere vores holdning en smule her i åbent forum.

Først og fremmest, som jeg har slået fast over for mine landmandskolleger, og som jeg gerne vil stadfæste her; Vi kan kun være enige om, at tingene ikke skal foregå som i sagen ved Mols Bjerge. Det gør ondt helt ind i hjertekulen at se, hvad der skete med dyrene der. Det kan vi ikke tillade sker igen.

I L&F ser vi gerne, at der bliver arbejdet for bedre biodiversitet i Danmark. Derfor er det oplagt først og fremmest at give plads til mere mangfoldighed på de statslige arealer i form af de nye naturnationalparker. Men det skal selvfølgelig gå ordentligt til.

Dyr bag hegn forpligter

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Derfor skal der gælde samme dyrevelfærdsregler indenfor naturnationalparkerne som udenfor. Vi har et ansvar for dyr, som holdes bag hegn. Dyr bag hegn forpligter. De skal behandles omsorgsfuldt og ikke påføres unødig lidelse. Det gælder for dyr i landbruget, men det gælder så sandelig også for dyr i naturnationalparkerne. Hvis man nægter at tilskudsfodre i naturnationalparker, så skal der som minimum ske en regulering af bestandene eller flytning af dyr i tilfælde af begrænset fødegrundlag eller lignende.

I ministeriets lovforslag fremgår det lige nu, at man ønsker at gøre en undtagelse i forhold til tilsynspligten for heste. Hermed ligestilles heste med kravet til andre dyrearter, hvor der skal være jævnligt tilsyn fremfor dagligt tilsyn. Fra L&F's side er vi optagede af at sikre, at hvis der absolut skal være en ændring af dyrevelfærdsreglerne, så skal den kun omfatte den daglige tilsynspligt af heste. Desuden bør en evt. ændring af kravet gælde uanset om hestene benyttes til pleje og fremme af natur og biodiversitet på statens arealer eller på private arealer. Hvis ændringen gennemføres, skal det være et generelt krav og ikke en undtagelse for naturnationalparkerne.

Ordentlighed frem for alt

I L&F er vi stærkt optagede af, at naturnationalparkerne ikke har negative konsekvenser for lodsejere. De landmænd, som i dag forpagter arealer fra staten, bør - hvis arealerne omlægges til naturnationalparker - have kompensation eller erstatningsarealer før forpagtningsaftalerne udløber. Og hvis naturnationalparkerne på et tidspunkt vil inkludere private arealer, skal det være frivilligt for lodsejerne og med fuld kompensation. Det er indiskutabelt.

Forud for enhver etablering af en ny naturnationalpark skal der i øvrigt udarbejdes en grundig konsekvensanalyse. Hvilke konsekvenser vil naturnationalparken få for de omkringliggende arealer i forhold til ændrede afvandingsforhold, jagt, regulering af skadevoldende vildt og øget publikumstryk? Det skal der være styr på. Og så bør man i øvrigt anvende de husdyr, vi allerede har gode erfaringer med at anvende til naturpleje, og som ikke kræver kæmpe hegn.

Naturnationalparker på de statslige arealer er en god idé. Det står jeg ved. Det er godt for biodiversiteten og godt for Danmark. Men kun, hvis det gøres ordentligt og med hensyn til både dyr, lodsejere og landbrugsarealer.