Automatisk oplæsning:

Formand sender åbent brev til kommune: Hvorfor må vi ikke bruge egen boring til at vande husdyr

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Norddjurs Kommune fastholder, at områdets landmænd ikke må bruge egen boring til at vande deres husdyr, hvis deres bolig tilsluttes almen vandforsyning. - Dybt kritisabelt og ikke særlig erhvervsvenligt, lyder det fra Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening.

Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening, har skrevet et åbent brev til borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen samt Miljø- og teknikudvalget. Han er dybt forundret over indholdet i forslaget til "Vandforsyningsplan 2021-2027", hvor kommunen fastholder, at områdets landmænd ikke må anvende egen boring til vanding af dyrehold, hvis boligen tilsluttes den almene vandforsyning.

Det skriver Djursland Landboforening.

- Det strider mod al sund fornuft ikke at bruge de boringer, som allerede fungerer, men i stedet tvinge landmanden til at blive koblet på et dyrt fællesanlæg, hvor også høj vandtemperatur i sommerhalvåret og manglende tryk på vandet kan medføre ekstra gener og omkostninger, lyder det fra Hans Gæmelke.

En klar forventning

Djursland Landboforening har siden 2017 løbende været til dialogmøder med Norddjurs Kommune om revidering af vandforsyningsplanen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Til møderne blev der drøftet landbrugets behov for at kunne fortsætte med at anvende egen boring til vanding af dyrehold.

- Jeg havde en klar forventning om, at vi var nået så langt i vores samtaler, at Norddjurs Kommune havde forstået vigtigheden af, at vores landmænd fortsat skal have mulighed for at vande deres dyrehold fra egen boring. Med denne plan havde kommunen mulighed for ved handling at vise, at de rent faktisk mener det, når de siger, at de er en erhvervsvenlig kommune, understreger Hans Gæmelke.

Fødevareområdet er ifølge Norddjurs Kommunes Erhvervsstrategi 2020-2021 samlet set det størtse erhverv i kommunen, og er af Norddjurs Kommune udpeget til at være et ud af fire erhvervsmæssige styrkeområder, hvor fremtidens erhvervsmuligheder ligger.

Derfor undrer det i den grad formanden, at det politiske flertal i Norddjurs Kommune vælger at sende en vandforsyningsplan i høring, hvor man påtvinger landbruget ekstra omkostninger i form af tvungen tilslutning af hele ejendomme til almen vandforsyning, hvis deres bolig tilsluttes.

- Denne vandforsyningsplan kan komme til at koste vores landmænd rigtig mange penge. Det understøtter ikke udvikling af et erhverv, men derimod afvikling, hvilket på ingen måde understøtter Fødevarområdet som et erhvervsmæssigt styrkeområde - tværtimod, mener Hans Gæmelke.