Grundværdien iht. den offentlige ejendomsvurdering fastsættes på baggrund af ejendommens aktuelle anvendelses- og udnyttelsesmuligheder. Aktuelle udnyttelsesmuligheder kan ændres i takt med vedtagelse af ny eller ændret lokalplan for det pågældende område. Denne artikel fokuserer alene på værdistigninger og dermed de muligheder, der efter ny lovregulering er for at udskyde tidspunktet for betaling af stigninger i grundskylden som følge af udvidede anvendelsesmuligheder for grunden.

Vindmølleanlæg så dagens lys ultimo 1970'erne og blev fra 1980'erne til op i dette årtusinde et normalt element i den danske natur - et forhold, som motiverede en del mennesker til at arbejde for at hindre, at den danske natur blev plastret til med disse efter nogles opfattelse "fremmedlegemer". De senere år har fokus i højere grad været på solcelleanlæg, der ikke i samme omfang kan ses på afstand, men som til gengæld lægger beslag et på betydeligt større areal. Det kan derfor konstateres, at en stigende del af landbrugsjorden anvendes til vindmølle- eller solcelleanlæg på bekostning af traditionel landbrugsdrift.

Artiklen har karakter af et interview med mine kolleger, Mette Houborg Pedersen og Troels Behnke Skak, der begge er tilknyttet DAHLs skatteafdeling.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.