Automatisk oplæsning:

Ny forsikring mod lejesæd

00:00
Hastighed: ???x
00:00

I stedet for at stråforkorte, kan man tegne en forsikring, der dækker, hvis der kommer lejesæd på markerne.

Problemet med lejesæd har i mange år været løst ved at bruge stråforkortere til vækstregulering. Topdanmark tilbyder dog en anden og mere miljøvenlig løsning på problemet i form af en forsikring.

Det skriver forsikringsselskabet i en pressemeddelelse.

Topdanmark har indgået et samarbejde med Seges om et forsøg, hvor man kan forsikre afgrøder mod lejesæd.

at kornet lægger sig ned på marken (går i leje) og derfor giver et dårligere høstudbytte.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Forsikringen fungerer på den måde, at landmanden skal udlade at køre med stråforkortere på de marker, som han vil forsikre. Hvis kornet går i leje på marken inden høst, så får landmanden en kompensation for sit økonomiske tab, siger Monica Diaz, direktør for Landbrug og Erhverv i Topdanmark i meddelelsen.

Topdanmark ser store perspektiver i det nye grønne forsikringsalternativ til at sprøjte markerne.

- Det danske landbrug er midt i en grøn omstilling, og her kan forsikringer også spille en rolle. Vi ønsker med det nye forsikringsprodukt at hjælpe dansk landbrug på vej mod at blive mere bæredygtigt ved at reducere bl.a. kemikalieforbrug og dermed tage endnu mere hensyn til miljøet, siger Monica Diaz.

Forsikringsløsning erstatter sprøjtning

Vækstregulering med stråforforkotere giver risiko for at stresse selve afgrøden - og dermed alligevel få et mindre udbytte end planlagt. Derfor har Topdanmark og SEGES i 2019 og 2020 testet en ny forsikring mod lejesæd. 11 landmænd i 2019 og 10 landmænd i 2020 deltog i forsøget, hvor de undlod at sprøjte udvalgte marker og i stedet købte en forsikring.

Erfaringerne fra den første fase af forsøget med forsikringen mod lejesæd har været positive, og derfor fortsættes forsøget i 2021 i større skala, hvor der blandt andet bliver udbudt et større areal at forsikre. Det er nu muligt at forsikre et samlet areal på 6.000 hektarer, samtidig med at forsøget bliver udvidet, så det både bliver muligt at forsikre vinterhvede og vinterrug.

En stor del af landmændene, som har deltaget i forsøget, har ønsket at fortsætte med at tegne forsikringen. Samtidig har der blandt andet også været et ønske om at kunne forsikre marker med højere risiko for at kornet går i leje og flere kornsorter. Det tester vi af nu, så vi forhåbentligt kan udvide forsikringen endnu mere", siger Monica Diaz.

Forsøget er startet med vinterafgrøder, da risikoen for lejesæd er nemmere at beregne. Fortsætter de gode erfaringer med den nye lejesædsforsikring er det planen at udvide forsikringen til at omfatte flere afgrøder, bl.a. også vårafgrøder.

Sparer penge på sprøjtemidler

Prisen for at tegne en forsikring mod lejesæd er lavere end prisen for at sprøjte med stråforkortere, når både prisen på vækstreguleringsmidlet kørsel og arbejdsløn regnes sammen.

- Udfordringen med et forsikringsprodukt som dette er at finde en økonomisk balance mellem erstatningsudbetalingerne for lejesæd og muligheden for at kunne tilbyde en forsikringspris, der er attraktiv nok til at landmændene gerne vil være med. Men de foreløbige erfaringer er gode, siger Monica Diaz.

Prisen pr. hektar korn er på 65-81 kroner. Prisen afhænger af kornsorten, og hvor stor risikoen er for, at kornet går i leje. Risikoen for at kornet lægger sig ned beregnes i SEGES' avancerede landbrugssystem CropManager, der bl.a. måler på jordbundsforhold, geografisk placering, sædskifte med mere

Satellitfotos hjælper med at afgøre skader

Ved hjælp af ny teknologi, hvor der bruges detaljerede satellitfotos af markerne, bliver det vurderet, om der er lejesæd på markerne.

Der bliver løbende taget satellitbilleder hver tredje dag af de forsikrede marker omkring høst. På satellitbillederne kan man se, de arealer på marken, hvor kornet har lagt sig ned.

Det bruger Topdanmark til at beregne, hvor stor en erstatning landmanden skal have. Forsikringen dækker både tabt høstudbytte, ekstra tørreomkostninger på grund lejesæd og eventuel den højere urenhed, der kan være i kornet.