Automatisk oplæsning:

30 millioner kroners investering til CO2-certifikater

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Investeringsrunde på op til 30 millioner kr. med Vækstfonden i spidsen er netop lukket af Commoditrader, som med Commodicarbon skal muliggør salg af CO2-certifiktaer i Danmark.

Fredag lukkede Commoditrader deres investeringsrunde med et resultat på op til 30 millioner i egenkapital og gæld. Blandt investorerne er Vækstfonden, der har valgt at investere et tocifret millionbeløb i Commoditrader og deres program Commodicarbon, som skal muliggøre danske landmænds salg af CO2-certifiktaer. Investeringen sker sammen med 15 investorer primært fra landbrugserhvervet. Et stærkt investorhold står nu klar til at sætte skub i landbrugets grønne revolution.

Hos Vækstfonden glæder de sig over investeringen i Commoditrader, som sker under Danmarks Grønne Fremtidsfond. Formål med fonden er at investere i lovende virksomheder, der kan være med til at drive både landbrugssektoren og Danmark i en grønnere retning;

- Commoditrader er en dansk startup drevet at tre ildsjæle med et internationalt mindset, som brænder for at gøre en forskel for den grønne omstilling. De er en inspiration, ikke kun for landbruget men også for mulige iværksætter i landbruget og andre sektorer som drømmer om at skabe løsninger der kan ændre verden og gør den til et bedre sted for os - og for kommende generationer, fortæller partner i Vækstfondens AgriFood, Eric-Alan Rapp, og fortsætter:

- Gennem salg af CO2-certifikater kan landmanden få hjælp til at finansiere en bæredygtig omstillingen af sin bedrift - og de virksomheder som køber certifikaterne kan være stolt af, at de er med til at bidrage til en enorme vigtig og klimavenlig omstilling af sådan en afgørende industri som vores nationale og internationale landbrug.

rich-media-1
Vækstfonden Eric-Alan samt Julie Ida Simon fra Commoditrader. Foto: Commoditrader.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Glæde i Commoditrader-lejren

Hos Commoditrader er stemningen høj. Investeringen betyder, at Commodicarbon programmet nu kan skaleres og nå langt flere landmænd;

- Det betyder rigtig meget for os. Investeringerne i sig selv gør, at vi for alvor kan få gang i videreudviklingen af Commodicarbon. Nu skal vi ud at ansætte flere dygtige fagfolk, som kan understøtte den positive udvikling, vi allerede er i gang med, både på eksisterende og nye markeder. Derudover følger der med investeringerne også en stor anerkendelse af og støtte til projektet, fortæller Commoditraders administrerende direktør Simon Haldrup.

Ida Boesen og Julie Koch Fahler, medstiftere og direktører i Commoditrader, deler glæden over investeringerne:

- Vi startede Commodicarbon, fordi vi oplever, at landmændene er klar til at omlægge, men ikke kan få regnestykket til at gå op. Derfor mener vi, at salget af CO2-certifikater, er den helt oplagte måde at få medfinansieret omstillingen. Vi tror på, at den hurtigste og mest effektive måde at skabe et mere klimavenligt landbrug, ikke er med en pisk, men med gulerod. Og det er det Commodicarbon er. Det er et økonomisk incitament for landmanden til at omstille.

- Det er selvfølgelig også helt essentielt for os, at salget af CO2-certifikater bidrager til den grønne omstilling, og ikke modarbejder den. Derfor er det et krav til virksomheder, som gerne vil købe certifikaterne, at de allerede selv er i gang med en grøn omstilling af deres virksomhed, uddyber Ida Boesen.

En af investorerne er Iben og Anders Møller, ejerne af Kattrup Gods på Vestsjælland. De mener, at der er brug for et skub i landbruget, og her kan Commoditrader bidrage:

- Vi kommer selv fra et landbrug og oplever, at det er en sektor, hvor det er svært for den enkelte at innovere. Derfor bliver tingene gjort, som de altid er blevet gjort. Af den grund har vi valgt at investere i projektet. Vi ser Commoditrader som meget nyskabende, og vi tror, at det er det, som skal til for at skabe ny vækst i landbruget, og det vil vi meget gerne være med til at støtte, fortæller Iben Møller.

Svineproducenten Kim Kjær Knudsen, stemmer i og understreger også vigtigheden i at skabe grønne incitamenter for landmænd. Af den årsag har han også valgt at investere i Commodicarbon programmet:

- Hvis vi som landmænd skal tage initiativ til den grønne omstilling, skal der være et økonomisk incitament for at inkorporere klimaeffektive initiativer. Og hvis vi skal rykke hurtigt, skal vi selv være herre over hvordan vi forvalter CO2 reduktionen. Gennem Commodicarbon kan vi som landmænd nemmere finansiere klimaeffektive tiltag og selv tage styringen i den grønne omstilling, frem for at skulle vente på politisk regulering. Det handler simpelthen om at give landmanden et øget incitament for at gå foran og klima-effektivisere sin produktion, fortæller Kim Kjær Knudsen.

rich-media-2
vineproducenten Kim Kjær Knudsen understreger vigtigheden i at skabe grønne incitamenter. Arkivfoto: Morten Damsgaard.

Mollerup Mølle er en af de nytilkomne investorer, men de kender i forvejen til Commoditraders arbejde, og ser også behovet for nye løsninger i landbrugets grønne omstilling:

- Vi har været i tæt dialog med Commoditrader om hvordan branchen fungerer, mens de har været i gang med at opbygge virksomheden. Og så har vi brugt deres handelsplatform til korn, så vi ved, at de arbejder professionelt. Grunden til at vi har valgt at investere i Commodicarbon programmer er at vi ved, at der er nødt til at ske noget i forhold til den grønne omstilling af landbruget, men samtidig er det svært at sige, hvad fremtiden bringer. Salg af CO2-certifikater er en god måde, hvorpå vi kan finansiere, og sætte gang i omstillingen. Ved at støtte op om projektet, er vi indirekte også med til at give vores kunder en håndsrækning, når de overvejer at omlægge deres produktion, fortæller Holger Pedersen, medejer af Mollerup Mølle.

Møllerup Gods på Djursland er også en af de nytilkomne investorer. Hos dem har den bæredygtige produktion længe spillet en rolle, og de er derfor glade for at være en del af investorholdet:

- På Møllerup er vi meget optaget af bæredygtighed, og som alle andre landbrug er vi dybt afhængige af vores klima. Vores store arbejde med hamp tager udgangspunkt i netop bæredygtige fødevare og byggematerialer, og her spiller CO2 en stor rolle. Vi har valgt at investere i Commodicarbon da udviklingen med CO2 kræver en økonomisk platform, der giver økonomisk incitament hos producenterne. I dag står vi med den udfordring, at landmanden ikke bliver tilgodeset i CO2 regnskabet, og som konsekvens af det udvikler landmanden ikke med henblik på CO2, fortæller Anne Sophie Gamborg, landmand og medejere af Møllerup Gods.

rich-media-3
Møllerup Gods på Djursland er også en af de nytilkomne investorer. Her ses Anne Sophie Gamborg, landmand og medejere af Møllerup Gods. Arkivfoto: Mads Blenker.

De første certifikater sælges til efteråret

Commodicarbon programmet er allerede skudt i gang, og til efteråret sælges de første certifikater i både Danmark og udlandet. Det er Commoditraders ambition, at programmet skal lanceres i flere Europæiske lande. Jytte Rosenmaj, formand for Danish Farmers Abroad, er også blandt investorerne, og samtidig sidder hun også som formand i Commoditraders bestyrelse. Hun understreger vigtigheden i at have det udenlandske perspektiv med;

- Mange medlemmer rundt omkring i verden går i forvejen op i minimal jordbearbejdning, men vil gerne koncentrere sig om at producere, frem for at udarbejde klimaregnskaber og lignende. Derfor er det meget attraktivt, hvis certifikaterne kan udstedes og sælges centralt. Hermed kan fødevarevirksomheder eller andre industrier ved opkøb af certifikater, være med til at understøtte denne omstilling som kun lige er startet.