Automatisk oplæsning:

Søg tilskud til lavbund inden 15. april

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Miljøstyrelsen har foreløbig modtaget ansøgninger, der dækker et areal på 470 hektar. Man kan nå det endnu, hvis man vil være med i første ansøgningsrunde.

Hvis man går med tanker om et lavbundsprojekt med tilskud fra Klima-Lavbundsordningen og ønsker at være en del af første ansøgningspulje, skal man ansøge inden 15. april.

Der er afsat i alt 255,5 millioner kroner til den nye tilskudsordning til klima-lavbund i 2021 og 2022. Det svarer til udtagning af 2.000 hektar landrugsjord og til, at klimaet skånes for 30.000 tons CO2 i 2030. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Tilskuddet dækker kompensation til lodsejere og projektering og anlæg.

Miljøstyrelsen forventer at give ansøgere fra første runde besked i løbet af juni.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Den nye tilskudsordning til lavbundsjorde åbnede for ansøgninger 1. februar og lukker 15. april. Den næste ansøgningsrunde åbner til efteråret.

Fordele for lodsejer

Styrelsen skriver videre, at deen nye Klima-Lavbundsordning er opbygget, så enkelt som muligt, hvilket giver en række fordele for lodsejerne:

-Lodsejerne får hele kompensationen udbetalt på én gang, når projektet er etableret.

-Klima-lavbundsprojekter kan integrere flere tiltag under ét tilsagn og ét tilskud, det kan fx være tiltag til forbedring af natur-og vandmiljø, klimatilpasning og friluftsliv.

-Klima-lavbundsordningen kan søges af individuelle lodsejere. Hvis flere går sammen om et projekt, kan kommunen lave ansøgningen.

For at kunne søge tilskud skal mere end 60 procent af projektområdet have et kulstofindhold over seks procent, og det samlede område skal være mindst 10 hektar.

Miljøstyrelsen afholder et webinar, der specifikt omhandler en teknisk gennemgang af, hvordan man indtegner sit undersøgelsesområde i MiljøGIS, og hvordan relevante informationer eksporteres fra MiljøGIS. Webinaret vil blive afholdt 8. april kl. 14-15. Information om tilmelding vil fremgå snarest på www.mst.dk/lavbund