Automatisk oplæsning:

Her er konsekvenserne af nye økoregler

00:00
Hastighed: ???x
00:00

En gruppe økologiske planteavlere har gennemgået brancheanbefalingerne til nye økoregler og har fremstillet en faglig flyer, der gennemgår konsekvenserne, som de oplever dem.

Kender du produktionsvilkårene for sæsonen 2023? Og de nye brancheanbefalinger, som sætter rammerne væsentligt strammere?

Sådan spørger gruppen af økologiske planteavlere i indledningen til deres faglige flyer.

De beskriver, hvordan der som et led i Landbrug & Fødevares økologisektions strategiplan for perioden 21-23, fra sæsonen 2023 vil træde en ny brancheanbefaling i kraft- som nedsætter den tilladte mængde af ikke-recirkulerede konventionel gylle til 43 kg udnyttet N/ha på bedriftsniveau. Samtidig skal en række sædskiftekrav overholdes, bedrifterne skal levere på biodiversitet og CO2 binding og løfte de økologiske markudbytter med 5 procent. Hvad betyder det for din bedrift og forretning?

Rammerne for denne ambitiøse strategi er ikke i orden og det er en politisk falliterklæring ikke at sørge for at produktionsvilkårene er på plads- og det vil vi ikke finde os i! Derfor arbejder vi med følgende problemstillinger og beder dig om at tage stilling til din fremtid som økologisk producent!

  • Adgangen til ikke-recirkuleret konventionelt husdyrgødning reduceres til 43 kg udnyttet N/ha. Evt. + 21 kg udnyttet N/ha, recirkuleret konventionelt husdyrgødning (såfremt man har adgang til dette). Der kan frit, men meget omkostningstungt, suppleres med kvælstofkilder fra bilag 1, op til 107 kg. udnyttet N/ha.
  • Reduceret adgang til ikke-recirkuleret husdyrgødning vil effektivt sætte en stopper for produktion af frøgræs, raps og kvalitetskorn, især i de dele af landet, hvor denne produktion er dominerende.
  • Det er ikke praktisk muligt i grovvareleddet at adskille korn produceret under de generelle økologiregler fra korn produceret under brancheanbefalingerne. At regulere via brancheanbefalinger virker i praksis som en effektiv blokade af den økologiske produktion der efterlever dansk lovgivning, men ikke brancheanbefalingerne.
  • Ved produktion af fremavl efter de generelle økologiregler, har man en værdiløs vare, hvis avlen kasseres- da kornet ikke kan indgå i produktion af foder til økologiske dyr.
  • At producere under tro- og love-erklæringer, pålægger landmanden en stor risiko, da man er direkte erstatningsansvarlig.
  • Recirkuleringsincitamentet er meget lille for økologiske husdyrsbedrifter, da 100% øko gødning, der afgasses, på "blandede" biogasanlæg mister den økologiske status og man derved risikerer at gå fra at kunne bruge 107 til 65 kg udnyttet N/ha. Vi ønsker at alle recirkulerede næringsstoffer kan importeres frit op til 107 kg udnyttet N/ha.
  • Vi skal ikke gå forrest og forære CO2 bindingen i sædskiftet væk!- dette kolliderer med den nationale CO2-reduktionsplanen frem mod 2030 og en voldsom stigning i CO2kvotepriserne. Vi skal gemme vores CO2 reducerende es i ærmet og tjene penge på det!
  • Hvis du også er bekymret for den retning som L&F økologisektion styrer økologien i, så tilslut dig vores modstand og deltag i vores Teams-møder. Skriv til: mail@hvedholm.dk, robert@becknet.dk eller nhmikkelsen@gmail.com. Vi er mange og vi står sammen!
L&F-forslag kan underminere den økologiske planteavl

Se også:

L&F-forslag kan underminere den økologiske planteavl

Økologi-formand afviser kritik af nye økoregler

Se også:

Økologi-formand afviser kritik af nye økoregler