Automatisk oplæsning:

Salg af sprøjtemidler er faldende

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Salget af sprøjtemidler er faldet, og forbruget er lavt, viser den bekæmpelsesmiddelstatistik, som Miljøstyrelsen netop har offentliggjort for 2019. Miljøminister Lea Wermelin glæder sig over tallene. Hun ønsker nye indsatser på området og indkalder til forhandlinger i efteråret.

Miljøstyrelsen opgør hvert år tal for salg og forbrug af sprøjtemidler i en bekæmpelsesmiddelstatistik. Tallene for 2019 er netop offentliggjort og viser, at salget er faldende og forbruget ligger på et lavt niveau. Forbruget af sprøjtemidler i 2019 er faktisk det næstlaveste nogensinde. Der blev sprøjtet mindre i sæsonen 2017/2018, men en længerevarende periode med tørke var årsag til det historisk lave forbrug dengang.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi skal passe godt på vores grundvand og vores natur. Derfor er det en klar politisk målsætning, at belastningen fra landbrugets brug af sprøjtemidler skal ned. De nyeste tal viser, at vi virkelig er kommet langt. Det er godt nyt, siger miljøminister Lea Wermelin.

Ny pesticidstrategi skal forhandles
Den nuværende pesticidstrategi har en målsætning for nedbringelse af salget af sprøjtemidler, som er opfyldt i den nye statistik. Den nuværende politiske aftale om en femårig pesticidstrategi udløber ved udgangen af året, og der skal forhandles en ny strategi i efteråret.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Senere i år tager vi fat på forhandlinger om en ny pesticidstrategi, fordi den nuværende aftale udløber. Her vil de nye tal om salg og anvendelse af sprøjtemidler indgå, når vi skal tage de næste skridt og fastsætte mål og indsatser til at sikre tryghed om vores drikkevand, siger miljøminister Lea Wermelin.

Resultaterne fra den nye bekæmpelsesmiddelstatistik vil nu blive analyseret i Miljøministeriet og indgå ministeriets forberedende arbejde frem mod de politiske forhandlingerne af en ny pesticidstrategi.