Automatisk oplæsning:

Arla sideordner sine klima- og finansielle regnskaber

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Arla bliver bedømt på virksomhedens miljø-, sociale og ledelsesdata, og i 2020 opnåede andelsselskabet den højeste mulige form for validering på de fleste ESG-tal.

Med ESG-tallene understreger Arla sin forpligtelse til en bæredygtig forretning og fremtid, skriver Arla i en pressemeddelelse.

Når Arla aflægger regnskab for virksomhedens miljø, sociale og ledelsesdata (ESG), bliver disse tal, i lighed med de finansielle, valideret eksternt.

Bæredygtighed er en central del af forretningen for Arla og derfor besluttede det europæiske andelsselskab i 2019 at få sine resultater indenfor miljø, sociale og ledelsesdata (på engelsk: environmental, social and governance = ESG) eksternt valideret, med henblik på fortsat at kunne forbedre kvaliteten af data og dermed understrege, at ESG-resultater lige så vigtige som de finansielle.

- Vi har meget høje ambitioner for vores ESG-resultater, ikke mindst vores videnskabeligt baserede klimamål om at reducere vores CO2e-udledninger med 30 procent i 2030 og være CO2e-neutrale i 2050. For at kunne skabe så stor en forandring skal vi kunne stole på, at de data, vi arbejder med, er korrekte. Ekstern revision er et stærkt redskab for os i arbejdet med kontinuerligt at forbedre vores ESG-resultater, siger finansdirektør i Arla Torben Dahl Nyholm og tilføjer:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Åbenhed og gennemsigtighed

- Samtidig er det nødvendigt for os, at de data, vi deler offentligt, er troværdige og pålidelige. Kunder, forbrugere og finansielle institutioner efterspørger i stigende grad åbenhed og gennemsigtighed, og resultaterne af vores indsatser inden for bæredygtighed, og dermed vores evne til at gøre rede for dem, er afgørende for, at vi kan bevare og udbygge tilliden til Arla som virksomhed og til vores andelshavere.

- Det første år med ekstern validering opnåede Arla klassificeringen 'begrænset sikkerhed' (limited assurance) fra ekstern revisor Ernest & Young (EY). I 2020 var det Arlas ambition at forbedre sine ESG-data yderligere; en indsats der blev vejledt af EY's krav til klassificeringen 'rimelig sikkerhed' (reasonable assurance), hvilket Arla følgelig opnåede for de fleste af sine ESG-data. 'Rimelig sikkerhed' er den højeste form for ekstern sikkerhed, man kan opnå på ikke-finansielle regnskaber.

- Jeg er meget tilfreds med både de resultater, vi har skabt og den måde, vi har rapporteret dem, siger Torben Dahl Nyholm.

Igen i 2020 lykkedes det at opnå 'begrænset sikkerhed' for de meget komplekse tal for CO2e-udledninger fra gårde. Og med en fortsat forbedret standardisering i afrapportering på tværs af gårdene, sigter Arla efter at opnå 'rimelig sikkerhed' på alle sine ESG-tal.

Klimatjek

- Som et pålideligt og troværdigt andelsselskab, er fuld transparens og ansvarlighed på tværs af hele værdikæden en klar rettesnor for os, og den eneste rigtige vej frem. Vores andelshavere arbejder hårdt for at kunne producere mælk af høj kvalitet med så lavt et miljømæssigt aftryk som muligt, alt imens de også leverer stærke, eksternt verificerede data på deres gårde, siger Torben Dahl Nyholm.

Arla har indført klimatjek på næsten alle gårde og er dermed i gang med at opbygge et af verdens største sæt af eksternt verificerede klimadata fra mælkeproduktion.

Data fra klimatjekkene udgør et stærkt fundament ikke alene for andelsselskabets eksterne rapportering, men endnu vigtigere: Arbejdet frem mod en CO2-neutral fremtid. Arlas konsoliderede ESG-data og oplysninger om anvendt regnskabspraksis er beskrevet i andelsselskabets ESG rapport 2020.