Automatisk oplæsning:

LandboSyd lander overskud trods fald i omsætning

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Virksomheden har trimmet organisationen og kommer ud af 2020 med et fint resultat. Samtidig lægges der op til fremtidig vækst.

LandboSyds kombinerede rådgivervirksomhed og forening opnåede efter en tid med uro at skabe stabilitet i 2020 samtidig med, at virksomheden investerede i fremtiden. Dermed kunne LandboSyd lande et resultat på knap 1,3 mio. kroner - stort set på niveau med året før. Det fremgår af en pressemeddelelse, virksomheden har udsendt.

- Den nye direktion har i løbet af året fået godt styr på virksomheden. Der er foretaget en nødvendig omorganisering, lanceret en ny strategi og sat mange nye tiltag i gang. Dertil er det lykkedes at komme ud med et resultat på niveau med tidligere år. Det er virkelig flot, og jeg skylder medarbejdere og ledelsen i LandboSyd samt datterselskaberne en stor tak, siger LandboSyds bestyrelsesformand Mogens Dall.

Han suppleres af adm. direktør Sune Aagot Sckerl, LandboSyd:

- Vi har formået at lægge os resultatmæssigt meget tæt på det budgetterede, hvilket vi er meget tilfredse med. Det handler om, at LandboSyd er sat i verden for at levere den bedste rådgivning til vores kunder - til en konkurrencedygtig pris, siger han og tilføjer:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I 2020 allokerede vi midler til udviklingstiltag, som udspringer af LandboSyds nye strategi, herunder digitale produkter, rekrutteringssystem, styrkelse af den strategiske rådgivning, åbning af filialkontor m.v. Oveni har LandboSyd investeret betydeligt i efteruddannelse, særligt indenfor økonomiområdet.

Coronasituationen i 2020 vurderes samlet set til ikke at have påvirket resultatet i 2020.

LandboSyds omsætning faldt til 84,4 mio. kroner mod 87,3 mio. kroner året før, men stadig over de foregående år. Inklusive omsætningsandelen fra datterselskaberne Agrocura A/S og LandboGruppen SYD blev omsætningen på 99,5 mio. kroner i 2020. Ambitionen i LandboSyds 2024-strategi er fortsat en ikke ubetydelig omsætningsvækst.

LandboSyd havde i 2020 703 aktive medlemmer.

Indsats af medarbejderne

Direktionen foretog primo 2020 en nødvendig omorganisering i fire rådgivende afdelinger med hver sin ansvarlige afdelingschef, samtidig med at chefgruppen blev slanket. Dette medførte en medarbejderomsætning større end budgetteret, hvilket primært ramte afdelingen for økonomirådgivning.

- I kraft af en stor og positiv indsats af medarbejderne i afdelingen kom vi udmærket gennem året, men ændringerne påvirkede dog den samlede omsætning. De øvrige afdelinger har præsteret bedre end budgetteret, og det er vurderingen, at LandboSyd samlet set har oplevet stor aktivitet i 2020 i kraft af en stor indsats af medarbejderne, siger Sune Aagot Sckerl.