Automatisk oplæsning:

Stop for praktikanter forlænges til 15. april

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Midlertidig suspendering af studie-, praktikant- og au pair-ordningen. Bekendtgørelse om midlertidig stop for praktikanter er forlænget fra 1. marts til 15. april 2021.

Som følge af en ny bekendtgørelse, udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet, vil der fra den 3. februar 2021 ikke blive tildelt opholdstilladelse til visse typer af ophold i Danmark, herunder landbrugspraktikanter. Stop for praktikanter er blevet forlænget til 15. april, skriver Seges Landbrugsinfo.

Den midlertidige suspension gælder for studieophold (udlændingelovens § 9 i), praktikant- og volontørophold (udlændingelovens § 9 k) og au pair-ophold (udlændingelovens § 9 j). Der vil heller ikke blive udstedt opholdstilladelser til medfølgende familie (udlændingelovens § 9 n).

Det bemærkes, at restriktionerne ikke gælder for øvrige ordninger såsom fodermestre og driftsledere. Bekendtgørelsen gælder for de berørte persongrupper, som har en verserende ansøgning om opholdstilladelse efter en af de ovennævnte ordninger.

Det betyder, at der vil blive givet afslag i alle verserende sager, hvorefter ansøgeren vil få refunderet det fulde sagsbehandlingsgebyr, skriver Landbrugsinfo.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Når bekendtgørelsen udløber, vil der skulle søges om opholdstilladelse efter ordningerne på ny. Udlændinge, som inden den 3. februar 2021 har fået opholdstilladelse, vil fortsat kunne indrejse i Danmark. Desuden vil udlændinge, som har lovligt ophold i Danmark i medfør af en tidsbegrænset opholdstilladelse, og som opholder sig i Danmark, fortsat kunne indgive en ansøgning om opholdstilladelse efter en af de ovenstående ordninger.

Landbrugspraktikanter, der allerede er i Danmark, får fra 8. februar 2021 lov til at blive et halvt år mere.

Seges´ bemærkning Landbrug og Fødevarer har anmodet udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye om at forlænge opholdsperioden for de praktikanter inden for det grønne område, som allerede er i Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister udtalte følgende fredag den 6. februar 2021:

- Jeg har stor forståelse for, at det midlertidige stop kan skabe udfordringer. Landbruget har bedt os hjælpe i denne nye situation ved at give mulighed for, at landbrugspraktikanter, der allerede er i Danmark, kan få lov til at blive i Danmark et halvt år mere. Derfor udsteder vi nu en ny bekendtgørelse, som efter planen skal træde i kraft på mandag og give mulighed for netop dette, sagde Mattias Tesfaye.