Automatisk oplæsning:

Svenskerne vægter klima og lokalt-produceret højere end økologi

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Imens Danmark fortsat tordner fremad med et øget forbrug af fødevarer påklistret et stort rødt Ø, så bliver økovarerne i Sverige i mindre omfang puttet i indkøbskurven. Årasagen er blandt andet et øget klimafokus, lyder det fra COOP Sverige.

På andet år oplever Sverige en reel nedgang i forbruget af økologiske fødevarer. Fra 2019 til 2020 faldt forbruget med to procent, svarende til et fald i omsætningen af økologiske fødevarer på 0,5 mia. svenske kroner.

Den svenske hjemmeside Ekoweb.nu udgiver hvert år en markedsrapport omkring salget af økologiske fødevarer, og her konkluderer man i rapporten 'Marknadsrapport 2021' at salget af økoloigske fødevarer for første gang i 12 år er på retur, men tendensen har været der de seneste år, og i rapporten fra 2020 fremgik det, at det kun var på grund af stigende priser, at fødevarebutikkerne ikke oplevede nedgangen allerede for et år siden.

At få bevidste kunder til at fortsætte med at se at økologiske varer har en stor merværdi, er en udfordring i forhold til værdisætningen af at være klimavenlig

Tobias Rydergren, Press Manager i Coop

- Det økologiske fødevaremarked blev i 2020 reduceret med 0,5 mia kroner (svenske kroner. Red) til 27,7 milliarder kroner, et fald på to procent, fortæller Olle Ryegård, chefsanalytiker, Ekoweb på Ekowebs hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten den 28. januar.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Faldet sker på trods af at salget af fødevarer er blevet øget med seks procent i perioden, og det har medført, at øko-andelen af det samlede salg faldt fra 9,0 til 8,7 procent af det samlede fødevaremarked.

Hos Ekoweb angiver man blandt årsagerne til det faldende salg af øko-varer at supermarkedskæderne siden 2017 har skåret ned på budgetterne til reklamekampagner til fordel for økologien med cirka 35 procent, og så mener man, at færre restaurant-besøg også spiller en rolle.

På samme tid har man dog oplevet et stigende salg af økologiske fødevarer via web-butikker.

Fald hos COOP Sverige
For tredje år i træk oplever COOP Sverige et fald i salget af økologiske fødevarer, og her tilskriver man blandt andet et øget klimafokus hos forbrugerne som årsag til den mindskede interesse for økologi.

I en kommentar fra COOP til det faldende salg af økologiske fødevarer, fortæller COOP i Ekoweb-rapporten:

- Det dominerende miljøspørgsmål er klimaspørgsmålet. Økologisk behøver ikke altid at være bedst for klimaet - i det mindste ikke på kort sigt. At få bevidste kunder til at fortsætte med at se at økologiske varer har en stor merværdi, er en udfordring i forhold til værdisætningen af at være klimavenlig, lyder det fra Tobias Rydergren, Press Manager i Coop i den svenske rapport.

Hos en anden af de helt store spillere på det svenske marked for dagligvarer er ICA, og her oplever man også et fald i salget af de økologiske fødevarer, og her er det hverken økologien eller klimaet, men lokal-produceret, der tilskrives den ændrede forbrugeradfærd.

- Siden 2017 har ICA oplevet en afmatning i den tidligere stærke øko-trend. Denne afmatning er fortsat i 2019. En af grundene til dette mener vi er kundernes voksende interesse for lokale og svensk-producerede varer, forlyder det fra Anders Axelsson, bæredygtighedschef i ICA Sverige.

Et sted er de økologiske indkøb dog i fremgang. Den svenske offentlige sektors indkøb af økologiske fødevarer steg ifølge rapporten fra Ekoweb fra 2018 til 2019 med ét procentpoint fra 38 til 39.