Automatisk oplæsning:

Vellykkede tests: Ny biologisk renseløsning fjerner kemikalier i spildevand

00:00
Hastighed: ???x
00:00

I et forsøg med bakterier har Herning Vand formået at fjerne 93 procent af de miljøfremmede stoffer, der kan befinde sig i spildevand.

Med anlæggelsen af det kommende supersygehus i Gødstrup bliver der også stillet krav til det spildevand, som supersygehuset kommer til at udlede, når det bliver sat i drift. Derfor har DNV Gødstrup, Herning Kommune og Herning Vand siden 2012 arbejdet for at skabe en renseløsning, der både miljømæssigt og økonomisk kan hænge sammen.

Og noget kunne tyde på, at man er på rette spor. For et nyligt offentliggjort forsøg har resulteret i, man har fået fjernet 93 procent af de miljøfremmende stoffer, som spildevandet kan indeholde. Det gælder først og fremmest for medicinrester, men også andre skadelige stoffer, som kan blive ledt ud i vandløb efter turen på rensningsanlægget.

Den nye renseløsning har endda en anden klar fordel, da den består af forskellige bakterier, der renser vandet. Derfor skal man ikke bruge et eller flere andre kemikalier til at rense spildevandet.

Tidligere har planen været, at spildevandet skulle renses ved kilden, altså det kommende supersygehus, men Niels Møller Jensen, direktør i Herning Vand, mener, at det giver bedre mening flytte den proces til rensningsanlægget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er lidt paradoksalt, når det kun er tre til fire procent af medicinresterne i spildevand, der kommer fra et hospital. Resten kommer fra husstande. Derfor mente vi, at det klogeste var at bruge et eksisterende rensningsanlæg og så gøre noget ekstra i rensningsprocessen, fortæller direktøren.

Det giver den fordel, at man får fjernet en betydelig større mængde miljøfremmede stoffer end det, en løsning direkte ved hospitalet vil gøre, påpeger direktøren.

Da man har aftalt, at det er Herning Vand, der skal stå for rensningen af supersygehusets spildevand, har DNV Gødstrup ført en spildevandsledning til Herning Centralrenseanlæg.

Stor interesse

Projektet, der går under navnet Mereff, er stadig i udviklingsfasen. De indledende tests viste som sagt, at man fik fjernet 93 procent af de miljøfremmede stoffer i spildevandet. Nu skal forsøget skaleres op til tanke på 250.000 liter.

Forsøgene er ikke gået ubemærket hen, fortæller Niels Møller Jensen. Der er stor bevågenhed på projektet, både fra ind- og udland. Men selvom man har fået gode resultater, fortsætter arbejdet ufortrødent.

- Vi er stadig ambitiøse og sigter højt. Konkret betyder det, at løsningen skal levere den optimale balance mellem den samlede økonomi til anlæg og drift og ditto miljøeffekter konkret målt på den samlede mængde af fjernet MFS. Løsningen har potentiale til at styrke eksporten af dansk vandteknologi. Det betyder, at vi fortsat aktivt vil formidle viden om resultaterne, siger Niels Møller Jensen.