Automatisk oplæsning:

Vagn Lundsteen: Brug kræfterne på en 'second opinion' om kvælstof

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Kvælstof er skadeligt for vandmiljøet, påstår nogle forskere. Forfølges denne påstand, vil forskerne jagte kvælstof til det sidste kilo.

Fra mere end 100.000 tons kvælstof i firserne til det nye mål 36.700 tons. Når vi så ved at nedlukke dansk landbrug, som minkerhvervet blev det, teoretisk har nået målet, hvad så? Hvad med de sidste 36.700 tons? Skal de så ikke også fjernes? Hvis kvælstof er skadeligt for vandmiljøet, skal det sidste kilo vel også væk? Det siger forskerne selvfølgelig ikke, med risiko for ikke at blive taget seriøse. Men er det ikke det, som de mener? Hvornår er de tilfredse? Bliver målet ikke bare flyttet, så længe ingen sætter spørgsmålstegn ved teorien?

For det er en teori. Ingen kan dokumentere, at vandmiljøet har fået det bedre, til trods for kvælstof til vandmiljøet er blevet reduceret og reduceret og reduceret siden firserne. Ikke et eneste sted i de danske fjorde, har det haft nogen effekt, at nitrat fra landbruget er blevet halveret og igen reduceret og reduceret.

Det ved jeg, for jeg har undersøgt det. Alle steder, hvor vandmiljøet er blevet bedre i vandløb, søer og fjorde, er det på grund af bedre spildevandsrensning. Mindre organisk kvælstof og mindre fosfor har en markant forbedrende effekt på vandmiljøet. At reducere nitrat fra landbruget, har ingen forbedrende effekt på vandmiljøet.

Til de som siger noget andet, kræver jeg svar: Bevis det? I mere end 35 år har vi danset efter forskernes piber, uden anden effekt, end ringere udbytter og dårligere afgrødekvalitet. Ingen effekt på vandmiljøet. Ikke et eneste sted.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Til SEGES og vores landbrugsorganisationer vil jeg anbefale: Brug kræfterne på en 'second opinion'. Stil spørgsmål. Kræv svar. Ellers vil kravet om kvælstofreduktioner fortsætte ud i det uendelige, til det det sidste kilo er fjernet.