Automatisk oplæsning:

Løsgænger ønsker kvoter på svin - minister afviser forslaget

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Susanne Zimmer, udbryder fra Alternativet og medstifter af Frie Grønne, ønsker den hollandske model med kvoter på svin og økonomisk kompensation til landmænd, der omlægger fra svinebrug til natur eller planteavl, indført i Danmark.

Holland har indført et kvote-system med restriktioner på antal af svin i landet. I følge hollandsk lovgivning må der maksimum produceres 12 millioner svin i landet ud fra tildelte kvoter - målet er 10,5 millioner. De landmænd, der ønsker at stoppe med svineproduktion, får økonomisk støtte til omlægning til natur eller naturvenlig drift. Dog er betingelsen for støtte, at de aldrig genoptager bedriften.

Holland har afsat 455 millioner euro til rådighed til nedlukning af svinebedrifter. Budgettet var oprindeligt 180 millioner euro, men den 16. juni 2020 frigav regeringen i Holland yderligere 275 millioner euro til denne ordning for at få bestanden af svin ned.

Susanne Zimmer ønsker at indføre samme kvotesystem i Danmark for at mindske C02-udledningen fra svinedrift og højne dyrevelfærden. Løsgængeren er inspireret af et notat fra Greenpeace fra 26. januar 2021, der omtaler de hollandske kvoter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I notatet skriver Greenpeace:

- Danmark har den højeste produktion af kød pr. indbygger, og her er der også brug for en gradvis, men markant reduktion af især køer og svin - det vil være en afgørende vej til at nå 70-procentsmålet i 2030.

Greenpeace påpeger i analysen "Sådan indfries 70-procentmålet", hvorledes landbrugets afgørende reduktioner kan skabes ved at halvere antallet af Danmarks køer og svin gradvist frem til 2030.

Susanne Zimmer har netop stillet et paragraf 20-spørgsmål til fødevareminister Rasmus Prehn (S), hvor hun beder ministeren tage stilling til svinekvoter.

Spørgsmålet lyder:

- Hvad er ministerens holdning til Hollands indførelse af svinekvoter med henblik på at begrænse mængden af svin, som Holland har fået tilladelse til af EU, og er ministeren positiv over for at arbejde for at indføre en lignende ordning i Danmark af hensyn til miljø, natur, klima, sundhed og landmænd, eventuelt med brug af midler fra CAP søjle 2. Begrundelse Der henvises til notatet »Holland reducerer antallet af landbrugsdyr« af 13. januar 2021 udarbejdet af Greenpeace.

Fart på plantefødevare

Fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn afviser at indføre lovgivning med reduktion af svin i Danmark.

- Det er min opfattelse, at vi bør kunne håndtere klima- og miljøudfordringerne uden at stille krav om, at husdyrproduktionen skal reduceres. Jeg ser samtidig gerne, at landbruget sætter yderligere fart på produktion til de plantebaserede fødevarer, ligesom det er en prioritet for regeringen at styrke både forskning og rammevilkår på området. Regeringen tager nu fat på arbejdet med landbrugets grønne omstilling sammen med Folketingets partier, skriver Rasmus Prehn i et svar til Susanne Zimmer 5. februar.

Ministeren er netop i disse dage i forhandlinger med Folketingets partier om klimalov i forhold til landbrugets reduktion.

- Jeg ser frem til en åben dialog, hvor vi kan drøfte de forskellige muligheder og balancer på dette område. Det handler selvfølgelig om klimaet og om miljøet, men det er også vigtigt at få belyst, hvilke konsekvenser den grønne omstilling har for økonomien, for vores arbejdspladser og for vores eksport, skriver Rasmus Prehn til Susanne Zimmer.

Flere andre politikere har gennem årene bragt reduktion af svineproduktion på banen. I februar 2020 spurgte Zenia Stampe (R), den tidligere fødevareminister, Mogens Jensen (S), om muligheden for reduktion af svinebestanden. Også Carl Valentin (SF) har ønske om at begrænse svineproduktionen.

Frivillig ordning

Susanne Zimmer, medstifter af det nye parti Frie Grønne, som i øjeblikket arbejder på at indsamle vælgererklæringer til opstilling til Folketinget, er bekymret for miljøbelastningen fra både svinedrift og kvægdrift i Danmark.

- I Holland har mange landmænd benyttet sig af den frivillige ordning og fået kompensation for deres afgivelse af svineproduktion. Jeg forestiller mig en lignende ordning i Danmark, hvor man gradvist kommer ned på en halvering af antallet af svin, siger Susanne Zimmer.

- Når de kan i Holland, så kan vi også i Danmark. Jeg forslår, at vi starter med en kvote på 25 millioner svin og giver tilskud til de landmænd, som omlægger deres produktion fra dyr til natur og planteavl, under betingelse af, at de ikke starter op igen, siger Susanne Zimmer.

I Danmark bliver der cirka født 33 millioner pattegrise om året.

- Mindst en halvering af svin frem til 2030 vil betyde en betragtelig reduktion af kvælstof og en mindre miljøbelastning på verdensplan, da vi ikke længere er tvunget til at importere soja til foder. En reduktion af antallet af dyr vil også betyde bedre dyrevelfærd for de dyr, der er tilbage, siger hun.

Eksport af svinekød og forarbejdede produkter er en betragtelig eksportindtægt, som Danmark vil gå glip af, hvis vi halverer produktionen.

- Vores fødevarer er generelt for billige. Vi er nødt til at ændre vores måde at producere på. I øjeblikket er landbrugets nettoindtjening mindre end det tilskud, som landbruget får. Alene af hensyn til økonomien i landbruget er vi nødt til at gøre noget, siger hun.

Hos Danske Svineproducenter er man godt bekendt med venstrefløjens ønsker om at nedbringe svinebedrifterne, men man har som sådan ikke forholdt sig til kvotesystemet som i Holland.

- Det er en diskussion, der løbende kommer op. Men vi går naturligvis ikke ind for at mindske svineproduktionen i Danmark, siger Per Bardum, direktør i Danske Svineproducenter.

Eksportindtægt

Susanne Zimmer er ikke bekymret for den faldende eksportindtægt fra blandt andet Kina.

- Når vi reducerer antallet af svin og dermed dyrefoder, betyder det samtidig at vi får mere areal til at dyrke plantebaserede fødevarer, som vi kan eksportere. I Danmark spiser vi mindre og mindre kød, og jeg er sikker på, at det er en global tendens, som vi kan få en førerposition i, siger hun.

Susanne Zimmer ønsker en total omlægning af landbruget mod færre og mindre bedrifter, gerne med frilandsgrise, og flere danske unge beskæftigede i landbruget.

På sigt vil hun også arbejde på kvoter antallet af kvæg i Danmark.