Automatisk oplæsning:

Kvælstoftal er ikke fastlagt

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Der var både kvælstoftal og svineproduktion til debat, da der var åbent samråd i miljø- og fødevareudvalget.

Erling Bonnesen (V) lagde ud med at læse samrådsspørgsmålet op, hvor han bad miljøministeren om, at redegøre for det ændrede måltal for kvælstofudledning.

Miljøminister Lea Wermelin var hurtigt ude og mane til besindighed omkring det måltal for kvælstofudledningen, som Aarhus Universitet og DHI i slutningen af 2020 meldte ud. Det lød nemlig, at kvælstofudledningen skulle nedbringes 36.600 ton i stedet for 47.000 ton, der tidligere var meldt ud.

Men så simpelt er det ikke. For det nye tal skal først kvalitetssikres, og så pegede miljøministeren på, at der er taget en ny beregningsmetode i brug.

Minister vil ikke mobbe

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Et andet emne, der var oppe at vende, var balancen mellem animalsk og plantebaseret fødevareproduktion.

Susanne Zimmer ville til samrådet høre fødevare-, landbrug- og fiskeriminister Rasmus Prehn (S) om, hvorvidt det ville være muligt at få øget den plantebaserede fødevareproduktion, hvis man gjorde det svære for den animalske produktion.

Det faldt imidlertid ikke i god jord hos ministeren. Selvom han ser et stort potentiale i den plantebaserede produktion, blandt andet i forhold til klima, så skal det efter hans ord foregå ordentligt.

- Vi skal ikke begynde at presse danske svineproducenter, så de tvinges udenfor landets grænser, så produktionen foregår i Bulgarien, Hviderusland eller et andet sted, hvor det bliver dårligere for dyrevelfærden, hvor udledningen formentlig er større og hvor vi taber gode, danske arbejdspladser, sagde Rasmus Prehn.

Rasmus Prehn refererede derefter til, at der i de seneste 30 år er sket et stort fald i blandt andet antallet af slagterimedarbejdere.

- Hvis vi begynder at gøre livet surt, hvor vi voksenmobber dem, der har svineproduktion, så er der flere, der mister deres job, det vil jeg ikke være med til, fastslog fødevareministeren, der i stedet vil arbejde for en overgangsperiode.