Automatisk oplæsning:

Fire lodsejere går til kamp mod manglende vedligeholdelse af Gudenåen

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Fire jordejere langs åen har bestilt en juridiske vurdering hos et renommeret advokatfirma - de læner sig op ad ny afgørelse i Aalborg, som kan koste den nordjyske kommune millioner af kroner.

Fire lodsejere langs Gudenåen har igangsat en juridisk vurdering af Randers og Favrskov kommuners manglende vedligeholdelse af åen.

På vegne af lodsejerne har advokat Niels Vase fra advokatfirmaet HjulmandKaptain krævet, at kommunerne erkender, at Gudenåen ikke er vedligeholdt tilstrækkeligt, og at lodsejerne har lidt skade som følge af de oversvømmelser, der er resultat af den manglende vedligeholdelse.

Det oplyser lodsejerne i en pressemeddelelse.

En af de fire lodsejere er Hans Roost Jensen, Randers, og han har mistet tålmodigheden med kommunerne efter mange års forsøg på dialog, samtidig med at kommunerne bevidst trækker sagen i langdrag.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi er klar til at gribe det juridiske våben, fordi kommunerne nægter at tage stilling til helt centrale og konkrete oplysninger i sagen samt tage konsekvensen og forbedre vedligeholdelsen af åen. Vi kan dokumentere, at åens evne til at lede vandet er faldet med seks til ni procent både sommer og vinter i perioden 1980-2018. I samme periode er vandstanden i åen steget betragteligt, og vi har været ude for massive oversvømmelser, siger Hans Roost Jensen.

Myndighederne har ansvaret

Et vandløbsregulativ fra år 2000 beskriver den vandløbsvedligeholdelse, som kommunerne skal gennemføre, skriver de i pressemeddelelsen.

Advokat Niels Vase oplyser i brevet til kommunerne, at det er vandløbsmyndighedernes ansvar at sikre, at regulativet er overholdt. Det fremgår af regulativet, at vandføringsevnen ikke må være ringere end den vandføringsevne, som vandløbet har ved det tidligere regulativ.

Niels Vase anfører i brevet, at regulativet ikke opfylder betingelserne i Vandløbslovens § 27, og at lodsejere har måttet tage arealer ud af produktion og dermed lidt tab som følge af den manglende vandløbsvedligeholdelse.

Af en redegørelse om regulativet fra daværende Viborg og Aarhus amter fremgår det, at oversvømmelser normalt vil finde sted, men oversvømmelser må ikke ske i henhold til §27, skriver de i pressemeddelelsen.

Det fremgår også, at bestemmelserne i regulativet ikke sikrer mod oversvømmelser, men indebærer, at oversvømmelserne ikke forøges i forhold til tidligere regulativ. De fire lodsejere oplever, at virkeligheden er en ganske anden.

Nyere afgørelse i Aalborg

De læner sig op ad en kendelse fra Aalborg sidste år - i en parallel-sag til sagen fra Gudenåen. Kendelsen går på, at Aalborg Kommune skal påtage sig ansvaret for ikke at have udført en tilstrækkelig vedligeholdelse af det offentlige vandløb Skovåen.

Nu har en lodsejer krævet en erstatning på 4,6 mio. kr., og kommunen konstaterer, at flere krav kan være på vej.