Automatisk oplæsning:

Grundvandsadvokat anklager DN

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelses advokat, Hans Sønderby, anklager Danmarks Naturfredningsforening for usande påstande på sin hjemmeside og mener desuden, at der er tale om vildledende markedsføring i strid med EU-regler.

Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside indeholder ifølge advokat Hans Sønderby oplysninger, som kun kan opfattes som en beskyldning mod landmændene og deres dyrkningsflade for at være skyld i sløjfning af drikkevandsboringer.

- Usande udsagn kan mortificeres ved domstolene. Og der kan desuden være tale om markedsføring i strid med forbuddet mod vildledende reklame i henhold til EU-regler, siger advokat Hans Sønderby.

Han baserer sine juridiske udtalelser på faglige oplysninger fra foreningen for Bæredygtig Grundvandssbeskyttelses fagchef, agronom Bente Andersen:

- Sammen med LandboSyd har vi i Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse dokumentation for, at landmændenes dyrkningsflade er helt uden skyld i sløjfning af drikkevandsboringer. Ud af de 97 sløjfede boringer, som Miljøstyrelsen har officielle statistikker på, er der ikke én eneste sløjfning, som skyldes regelret brug af planteværn på blad- og dyrkningsfladen, fastslår BG's fagchef, agronom Bente Andersen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hun peger i stedet på plæne-rens dumpet langt under jordoverfladen på landets tusindvis af lossepladser som en synder.

Beskyldning mod landmænd

Trods dokumentation indeholder Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside en indirekte beskyldning rettet direkte mod landmændenes forretningsmæssige livsnerve, det vil sige mod selve dyrkningsfladen, idet DN skriver:

- Igen og igen må danske vandværker lukke for pumperne, fordi de finder for meget sprøjtegift i grundvandet" og "tiden er inde til, at politikerne forbyder brug af sprøjtegift der, hvor grundvandet dannes og pumpes op, skriver Danmarks Naturfredningsforening på sin hjemmeside.

Advokat Sønderby mener, der er tale om en indirekte beskyldning mod landbruget, fordi grundvandet i høj grad dannes via dyrkningsfladen - altså landbrugets arealer:

- Straffeloven indeholder regler, hvorefter ubeføjede beskyldninger mod landmændene og deres dyrkningsflade kan kendes "døde og magtesløse". Det vil sige mortifikation.

Ifølge advokaten kunne det endda tyde på, at DN selv er taktisk helt bevidst om, at beskyldningen mod landmændene er usand, eftersom den indeholder ord som "sprøjtegift" og "forbud" der hvor grundvandet dannes og pumpes", som tydeligt identificerer landmændene, men uden at nævne landmændene eller deres marker ved rette navn. Hvilket ellers havde været naturligt, hvis man troede på den, siger han.

Forretningsmæssigt motiv?

Det kan ifølge advokaten, som er specialiseret i EU-ret, ikke udelukkes, at sigtelsen mod landmændene og deres dyrkningsflade har sammenhæng med, at DN har indgået partnerskab med dagligvarevirksomheden Coop.

Coop bragte for få år siden sin øko-markedsføring i søgelyset, da den fik sin svenske markedsføringskampagne underkendt af de svenske domstole. De svenske domstole fandt ikke Coops opsigtsvækkende påstande rettet mod det konventionelle landbrug bevist.

- Markedsføring skal også i Danmark overholde de fælles EU-regler. Vi kender ikke kontrakterne i DN's erhvervsafdeling her og nu. Men helt generelt gælder, at DN naturligvis ikke må bruge postulater, som er falske, mod landbruget. Postulater, som er egnet til at øge salget af bestemte produkter, for eksempel økoprodukter hos en partner - mod betaling, siger han og fortsætter:

- Vi ved kun fra DN's hjemmeside, at partneraftalerne kan gå ud på, at DN får betaling afhængigt af Coops salg af et eller flere bestemte produkter. For eksempel en krone pr. produkt, skriver DN selv. Det kan være udtryk for, at forbuddet mod vildledende reklame er overtrådt, vurderer advokaten.

Hvis det ender med en sag, vil advokaten til bunds i spørgsmålet om, hvilke økonomiske interesser, som er involveret. Han anbefaler sin klient retsskridt mod DN, medmindre en korrektion er på trapperne.

Planteværn er vigtigt

Ifølge Bente Andersen er det vigtigt at bruge de korrekte fagudtryk, når man taler om kemi i grundvandet.

- Vore medlemmer bruger planteværn til at slå svampe og andre skadeførere ihjel til gavn for forbrugeren. Brugen af ordet "sprøjtegifte" er meget farvet og uvidenskabeligt. Reelt er planteværn en forudsætning for, at vi kan brødføde verdens befolkning og fastholde levealderen. Lige så er det en forudsætning for, at vi kan friholde arealer til natur og biodiversitet samt modvirke klimaforandringer, siger Bente Andersen.

I september 2019 korrigerede formanden for Økologisk Landsforening nogle parallelle udtalelser, hvorved sagsanlæg fra Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse blev undgået. Foreningen blev denne gang opmærksom på oplysningerne på DN's hjemmeside i forbindelse med nogle læserbreve skrevet af DN's præsident Maria Reumert Gjerding i landets aviser omhandlende spørgsmål om "rent drikkevand.

Danmarks Naturfredningsforening er blevet forelagt kritikken, men organisationen har ikke ønsket at kommentere på sagen.