Automatisk oplæsning:

Græssende dyr i naturen kan skabe mere biodiversitet

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Flere græssende dyr i naturen kan øge biodiversiteten, viser ny rapport.

Hvis man sætter flere græssende dyr som køer, heste, krondyr, elge eller bison ud i den danske natur, vil det øge biodiversiteten.

Det skriver Københavns Universitet på baggrund af en ny rapport lavet af forskere fra DCE, Aarhus Universitet og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Konceptet hedder Rewilding og går ud på, at man udsætter store dyr i naturen, som går ude og græsser hele året uden at få tilført ekstra foder. Det gør man for at genoprette de naturlige økosystemprocesser

En kortlægning af større rewilding-projekter i Danmark viser, at der er 85 igangværende projekter med et samlet areal på godt 15.700 ha. Heri indgår 12 forskellige dyrearter med kvæg og heste som langt de mest anvendte dyr, skriver Københavns Universitet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Store græsædende dyr kan skabe levesteder for mange forskellige planter, dyr og svampe. Men antallet af dyr pr. ha har betydning for hvilke arter der fremmes og hvilke arter der hæmmes og på om effekten overvejende er positiv eller negativ.

I rapporten vurderer forskerne, at den naturlige tæthed af planteædere i et typisk dansk økosystem ligger på mellem 70-250 kg græssende dyr per ha. Det er højt i forhold til tætheden af vilde, fritlevende dyr, men lavt i forhold til de tætheder, der ofte anvendes ved sommergræsning med husdyr.

Ved at benytte rewilding, så varieres græsningstrykket hen over året. Det er lavt om sommeren i forhold til planteproduktionen, hvilket giver mulighed for at urter kan blomstre og sætte frø til gavn for pollen- og nektarsøgende insekter, mens det er højt om vinteren, hvor størstedelen af de tilgængelige planter spises, skriver universitetet.

Tilstedeværelsen af store planteædere året rundt kan ifølge rapporten gavne insektfaunaen, der med 18.000 arter af insekter i Danmark udgør en vigtig del af biodiversiteten. De store dyr leverer frisk møg året rundt, dødt ved, sølehuller og andre fysiske påvirkninger, der skaber variation og dermed levesteder og mad til insekter. De græssende dyr kan desuden bidrage til at reducere den tilgroning og akkumulering af ikke omsat plantemateriale på jordoverfladen, som er en væsentlig trussel for flere insekter i det åbne land.