Automatisk oplæsning:

Minister ændrer gebyr for gårdslagtning

00:00
Hastighed: ???x
00:00

I en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet lyder det, at man ved gård- og nødslagtninger nu får ændret i, hvordan dyrlægebesøget takseres.

Fra årsskiftet blev det dyrt at få slagtet sine fritgående dyr. Ved kontrolbesøget af dyrlægen før slagtning skulle man nu betale langt mere end tidligere, selvom arbejdet og den, der udførte det, oftest var den samme.

Det fik flere til at stille spørgsmålstegn ved den nye model, der trådte i kraft ved indgangen til 2021. Og noget tyder på, at fødevareminister Rasmus Prehn (S) har lyttet.

- Landmændene skal naturligvis ikke betale for mere tid, end der rent faktisk går til den opgave, som embedsdyrlægerne løser. Derfor har jeg bedt Fødevarestyrelsen om at justere sine opkrævninger på ordningen, så landmændene fremover kun betaler pr. påbegyndt kvarter og ikke pr. påbegyndt time. På den måde afspejler betalingen den tid, kontrollen faktisk tager siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Med fødevareminister Rasmus Prehns ændring af opkrævninger fra Fødevarestyrelsen, kan landmandens pris for et dyrlægebesøg inden dyrene slagtes reduceres markant. De nye gebyrer vil træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Problemet med afregningsmodellen opstod efter nytår, hvor nye gebyrer trådte i kraft.

Nye EU-regler betød, at embedsdyrlægerne, som aflønnes af Fødevarestyrelsen, skal stå for de sidste tjek af dyret før og efter slagtningen. Men fordi Fødevarestyrelsens betalingsbekendtgørelse kræver, at embedsdyrlæger aflønnes pr. påbegyndt time - og ikke som hos de fleste privatpraktiserende dyrlæger pr. påbegyndt kvarter - steg udgiften til dyrlægekontrollen mærkbart for landmændene.