Automatisk oplæsning:

Økologisk Landsforening foreslår ny struktur

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Økologisk Landsforening foreslår ny organisatorisk struktur: Styrket demokrati og en fremtidssikring af økologien.

På Økologisk Landsforenings generalforsamling fredag den 5. marts 2021 bliver et af de væsentligste punkter på dagsordenen en afstemning om fornyelse og styrkelse af foreningens demokrati. Målet er at tilpasse organisationen til foreningens strategi om en større demokratisk repræsentation af foreningens fire medlemsgrupper. Samtidig vil en organisatorisk fornyelse sikre, at foreningen imødekommer fremtidens krav til ledelse, skriver Økologisk Landsforening i en pressemeddelse.

Når medlemmerne af Økologisk Landsforening fredag den 5. marts sætter sig foran skærmene til digital generalforsamling, skal de drøfte og efterfølgende stemme om en vedtægtsændring, der hvis den blive vedtaget, skaber en ny demokratisk struktur med et repræsentantskab og en mindre bestyrelse.

Forslag til vedtægtsændringen er en naturlig følge af den strategi, som foreningen vedtog i 2019. Strategiens formål er at transformere Økologisk Landsforening til at blive en bred interesseorganisation med flere aktive i de fire medlemsgrupper; landbrug, virksomheder, professionelle køkkener og personlige medlemmer.

- Den nye strategi har tydeliggjort, at vores demokratiske struktur i højere grad end hidtil skal favne samtlige af vores fire medlemsgrupper og den store spændvidde i deres interesser, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Med et repræsentantskab ønsker vi et veldefineret foreningsorgan, der både kan skabe retning og sætte et bestyrelseshold med styrkede kompetencer, som kan møde tidssvarende krav til strategisk ledelse, økonomi og risikostyring.

Godkendes forslaget får den fremtidige bestyrelse fem-syv medlemmer mod i dag 13 medlemmer. Repræsentantskabet kommer til at bestå af i alt 29 medlemmer, som vælges i foreningens fagudvalg, i hver af de fire forskellige medlemsgrupper og frit blandt alle medlemmer på generalforsamlingen. Det er efterfølgende repræsentantskabet, der vælger foreningens bestyrelse blandt sine medlemmer. Vedtægtsforslaget indebærer ligeledes, at to eksterne personer kan indtræde i bestyrelsen efter bestyrelsens indstilling til godkendelse i repræsentantskabet.