Automatisk oplæsning:

Miljøministeren ser ikke grødeskæring som langsigtet løsning

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Miljøminister Lea Wermelin ser ikke grødeskæring som et oplagt redskab i kampen mod de store vandmasser. Det fortalte hun på et åbent samråd, hvor ministeren blev adspurgt til udfordringen med stigende nedbør.

Regeringens målsætninger for at håndtere de store mængder nedbør, der allerede nu giver voldsomme udfordringer med oversvømmelser på store arealer, var under lup på dagens åbne samråd i Miljø- og Fødevareudvalget.

Jacob Jensen (V) lagde fra land med at spørge miljøminister Lea Wermelin (S) om, hvilke konkrete muligheder, hun som minister ser som værende til stede.

- Kommunerne kan allerede etablere vådområder, forbedre de fysiske forhold i vandløbene og lave grøn jordfordeling, indledte Lea Wermelin, der også lagde vægt på, at der er sat to milliarder kroner af til udtagning af jorde.

- Der skal føres tilbage til, hvordan det engang så ud. Det kan være med til at afbøde problemerne med oversvømmelserne og den tørke, der opleves.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Et gennemløbende tema under samrådet var, at Lea Wermelin opfordrede til, at man så på helhedsorienterede løsninger, da vandkredsløbet ifølge hende hænger sammen.

Grødeskæring til debat

En varm kartoffel under samrådet blev grødeskæring. Særligt Kristian Pihl Lorentzen (V) ville meget gerne høre, om miljøministeren afviste grødeskæring som et redskab til at øge vandledningen.

- Det at fratage en kommune, når vandet stiger og begynder at give lodsejerne tab, det værktøj (grødeskæring, red.). Det synes jeg er meget problematisk, sagde Kristian Pihl Lorentzen, der kort forinden have pointeret, at der er mange måder at udføre grødeskæring på.

Til netop spørgsmålet om grødeskæring svarede Lea Wermelin, at hun ikke mente, at redskabet er en langsigtet nok løsning på afvandingsproblematikken.

Anderledes positivt stemt var hun, da Erling Bonnesen (V) spurgte ind til at implementere dobbeltprofil i vandløb, hvor det kan benyttes. Sammen med etablering af minivådområder og vandløbsrestaurering kan etablering af dobbeltprofil i vandløb være et godt redskab til både at sikre vandføringsevnen og samtidig tilgodese miljøkrav.

- Jeg arbejder for, at dobbeltprofil kan være et af de redskaber, man kan bruge i de kommende vandplaner, svarede miljøministeren, der også rådede til, at man kiggede efter nye redskaber, der bedre kan spille ind i balancen mellem vandafledning og miljøforbedringer.